Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*GRYZETKA I

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP (w in. zn.)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1730-1731
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   gryzetki
Etymologia
fr. grisette
Znaczenia
»rodzaj zgrzebnej tkaniny«
  • – 30. Kupiłem u Fiedorowicza kupca wilenskiego Sukna szarego nażałobną Suknię łokci dziewięć po tynfow Iednaście [!]. U Wol[..]awa puł czwarta Łokcia białey gryzetki po poł Szosta tynfa pod kamizelkę. SapADiar 133.
  • – Przez powracaiące Ludzie ImPana Marszałka z końmi do Wilna pisałem do Pana Bryma Cyrulika Wilenskiego, Inkluduiąc kartkę do Towarzysza Pani Mantowey kupcowey Wilenskiey aby mi pokredytował Iedynaście łokci Gryzetki Czarney pod suknią moią żałobną ktorą kazałem robić krawcowi Szulcowi w Wilnie. SapADiar 135.
  • – Tegoż Pisałem do ImPana Szella aby podług Regestrzy ku zapłacił P Brymowi co wydał naSuknią moią czarną Tynfow 52 y groszy 25. y ImPani Mantowey kupcowey Wilenskiey za 11 łokci gryzetki po Tynf: 4 Czyni 44, ktore Obadwa regestrzyki ImPanu Szellowi wliście posłałem inserowawszy ten List w kopertę do P Bryma. Cyrulika. SapADiar 154.
Odsyłacze

GRYZETKA II

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (XVI-XVIII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1764
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   gryzetka
Etymologia
niem. Griess
Znaczenia
»pośledniego gatunku mąka pszenna, orkiszowa lub prażona jęczmienna; kasza, otręby«
  • – Gryz Gryzetka gryzowa mąka; mąka pszenna poślednia. Afftermehl. farine noire; recoupe; recoupette. *gryz, gruby piasek. Gries-Sand. gravier. gryz z ięczmienia, z pszenicy &c. Gries, feine Grütze. griote, grosse farine. T III 428.
  • Gryzetka, vid. Gryz. T III 429.
Odsyłacze