Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GRYZIENIE SIĘ

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1665-1683
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   gryzienie się
D.   gryzienia się
N.   gryzieniem się
Znaczenia
»poddawanie się troskom, zmartwieniom, wewnętrznym niepokojom, rozterkom«
  • – Natenczas, gdym tylko przyszedł a obaczył Wć, moja panno, wszystkie te zaraz, by największe, w zapomnienie poszły kłopoty; teraz zaś od kłopotów, bankietów, gryzienia się ustawicznego ode dnia do nocy, do szczególnej przychodzę melankolii, która już mi tak cale sen odjęła, że nigdy godzin trzech przespać nie mogę. SobJListy 201.
  • – Będzie tego i więcej z tak ciężkiej melankolii i ustawicznego się gryzienia; czego Wć nawet i nie pożałujesz. SobJListy 275.
  • – Bo cóż człowieka bardziej zabijać może, jako tęskość, gryzienie się a melankolia? SobJListy 382.
  • – Zdrowie moje nie picie (bo po skończonym przeszłorocznym obozie wina w usta moje nie biorę i czkawki nie miewam), ale zdrowie moje zjadło i zabiło (a głowę najbardziej) melankolia, tęskność i gryzienie się. SobJListy 387.
  • – Poniewász tedy to y serdeczne/ y powierzchownego ułożeniá przykładem Páńskim łágodne uspokoienie/ ták bárzo człowiekowi pożyteczne iest/ koniecznie trzebá owe to násze ták w słowách/ iáko w postępkách przytępić ości/ ktorymi się z marney okáziey/ dlá láda przymowki/ nie ubłagánie ieżymy. Ktorymi y ludzie rażąc/ od siebie odrażamy/ y nás samych wnętrznymi bodzcámi/ niepokoiámi/ gryzieniem się melankoliámi trápiąc/ y mieszaiąc/ nie tylko do przyięciá łásk Boskich/ ále też y do sámych potocznych spráw (ták iáko człowiekowi rozumnemu náleżało) odpráwieniá nie sposobnymi czynimy. BujnDroga 309-310.