Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BACHUS, BACH

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BACHUS || BACH, BAKCHUS
Notowanie w słownikach
Słowniki notują
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   Bach ||   Bachus ||   Bakchus
D.   Bachusa ||   Bacha
C.   Bachowi
B. uż. żyw.   Bacha ||   Bachusa
N.   Bachusem
W.   Bakche
liczba mnoga
M. uż. osob.   Bachusowie
D.   Bachusów
B. uż. osob.   Bachusów
Etymologia
łac. Bacchus
Znaczenia
1.  mit.  nazwa własna »rzymski bóg wina«
 • – Jak z spal[o]nej Semele żyw Bakchus nieznośny, Z gorającej Hekuby wstał Parys, łotr głośny. JurkWan B4v.
 • – Sługą sie miłości czuję Przynieś Bacche dary swoje [...] Porusz we mnie serce moje. PobudŹ duszę ku radości. NaborWierWir I 324.
 • – Panie mój, masz Bachusow malowanych siła, Lecz ich nie tak malarska ręka wyraziła, Jak wczora Karmanowski. NaborWierWir I 330-331.
 • Bachus Bog Pijanicow ktorego Swięto z wielką Vroczystoscią co Rok obchodzono. PotPrzyp 3.
 • – Posły z upominkami wyprawili, aby iego Figurę u siebie miec mogli: Minerwę przyniesli z Graecij, Junonę z Lybij Venerę z Sycylij, Cybelę ze Frigiey, Bachusa, albo Licusa z Naxu Wyspy. PotPrzyp 13v.
 • – Nie lubi próżnej kiszki Wenus, głupia swacha: Cerery z chlebem, z winem potrzebuje Bacha. PotMorKuk III 164.
 • – Onoż y Bachus od zboycow porwány [...] iad wrzuciwszy między nie piiány/ Dziwne im stworzył Hymery y Iędze/ ze się szaleni w Morzu potopili. TwarSDaf 61-62.
2. »trunek«
 • – Napij się, a wierz szczerej i prawdziwej mowie [...] Taką roztruchan ma moc ponno sczarowany, Iż na twe piersi Bakchus będzie wnet wylany, Kropla namniejsza z niego do ust ci nie wpadnie. ArKochOrlCz III 278.
 • – Kilka kroć zaras z muru Vderzono do Nieprzyiacioł: Czym ich nauczono Ze Niespią Nigdy, ale zawsze czuią Y nie Bachusa, lecz obron pilnuią. OblJasGór 174v.
 • – Odpráwuiąc zábáwy pilne, y bez chle, Y bez Bachá zostawam gdy tego potrze? DamKuligKról 183.
 • – Poddaństwá uciśnione, Bachusa nieznawszy Tańcować muszą z płaczem, sukni zakasawszy. DrużZbiór 83.
3.  przen.  »picie wina, pijaństwo towarzyszące zabawie; rausz, stan upojenia«
 • – Wszystko ogień popali/ więc też máło dbamy O ozdobę: gdy piwo y gorzałkę mamy. Przecię v nas dobra myśl nikt się nie frasuie/ Bo Bachus troskę z głowy wnet kuflem wybiie. RoźOff M1.
 • – Lecz zaś skoro przyskoczy na Bacha Popielec, Wtenże z kuflem i z tańcem wywróci kozielec. ŻabKalBar I 112.
 • – Do tańca się z zastola, zruciwszy sutannę [ksiądz] z inszymi prowadzi po pannę. Wywija, rączkę ściska, dalej i całuje, Skoro lepiej pod pleszem Bachusa poczuje. PotMorKuk III 99.
 • – W Swit sen ász do południá/ potym Fisygony/ Asz obiad Lukullowy y Bach rozrzewniony. W tym Muzyká i Tany. GawDworz 58.
4.  przen.  »pijak, opój«
 • – [...] ná Amphiteatrach dwoch Bachusow siedżiało ná kozłach Oxesty wina maiąc, ktorzy peroruiąc ad Plebe wypijali. GazPol 1736/83, 3 nlb..
 • – A osobliwie owi Pánowie, co piią wino iák Bachusowie. Y owi co im Venus smákuie, Temi się serce me delektuie [mówi podagra]. CompMed 389.