Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GRAMATYCKI

przym.
Warianty fonetyczne: GRAMATYCKI, *GRAMMATYCKI
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SJP

Formy gramatyczne
lp M. m   gramatycki
D. ż   gramatyckij
B. m nżyw   grammatycki
odmiana niezłożona
lp C. m albo n   gramatycku
Znaczenia
1. »zgodny z zasadami gramatyki, odnoszący się do jej reguł; odnoszący się do gramatyki, należący do gramatyki, właściwy gramatyce«
  • – Pismo Swięte nie opisuie iákiey náuki został Professorem, co zá lekcyie czytał Ioseph, podobno ich uczył nauki Grámatyckiy. wiedzcie Pánowie, że to ostátni casus, ostátni przypadek, Ablativus, odbieráiący wszystkie dobra świetckie; staraycież się o niebieskie. MłodzKaz IV, 143.
  • GRAMMATICAL, masc. GRAMMATICALE, foem. (Qui appartient à la Grammaire.) Grammaticus, a, um. Quint. GRAMATYCKI náleżący do Gramatyki. DanKolaDyk II, 96.
  • Gramatycki, Gramatyczny Grammaticalisch. grammatical; qui est de grammaire. T III 415.
2. »będący przedmiotem nauki w szkole w drugiej klasie, określanej jako gramatyka«
  • – Dwoy Pánom niewierna usługá mowi Hilarius: to słowo Duúm Dominorum przypomina mi grámmatycki wierszyk Est commune duúm sexum quod claudit utrumq, nie iest to rzecz podobna, áby się sługá mogł i IegoMości i IeyMości rázem podobáć; Duúm Dominorum infidele servitium. MłodzKaz II, 39.
Podhasła

PO GRAMATYCKU

w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1621
Znaczenia
»zgodnie z zasadami gramatyki«
  • – Grámátyká/ Grammatica, seu Grammatice [...] Literatura [...] Literarum scientia: Literarum cognitio [...] po Grámatycku Grammaticus [...] Grammaticalis [...]. Kn 207.
  • GRAMMATICALEMENT, adverb. (Selon les regles de la Grammaire.) Grammaticè. adverb. Cicer. PO GRAMATYCKU. DanKolaDyk II, 96.
  • – Gramatycznie; po gramatycku, adv. Grammaticalisch. en grammairien; selon les regles de la grammaire. T III 415.
Odsyłacze