Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

GRAMOLIĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (grabolić się), Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  gramolić się
czas teraźniejszy
lp 1. os.   gramolę się
2. os.   gramolisz się
3. os.   gramoli się
Znaczenia
»powoli, z trudnością wchodzić na coś, dochodzić do czegoś, wydostawać się z czegoś; szczególnie o owadach, zwierzętach: pełzać, czołgać się«
Rekcja: do czego; od czego; na co

  • ~ Grámolę się [...] Eo per obstantia [...] Enitor per ardua [...] Enitor aggerem obiectum: Enitor in equum [...] Eluctor niues [...] Eluctor obstantia: Eluctor per multa impedimenta [...] Metabat se serpens [...] Capesso me aliquò [...]. Kn 207.
  • ~ Suwam się/ Sinuatur: labitur serpens. Rapere immensos orbes per humum [...] Tractu placido reptauit draco [..] Metabat sese circum loca [...] Suwał się/ Czwálał się/ Grámolił [się]. Fluctuatim ire [...] Vicin. Snuię się. Kn 1085.
  • ~ Grámolę się/ Eo per obstantia, enitor per ardua. Werżtuosi. SzyrDict 75.
  • ~ Gramolić się, l'efforcer. KulUszDyk 33.
  • Gramolę się. 1) kriechen als ein Ungeziefer. 2) kriechen; mit Mühe gehen, steigen, durchkommen. 1) ramper comme un insecte. 2) s'éforcer à passer; aller avec peine; se trainer. § 1) gadzina się na to drzewo gramoli, do tego ziela się przygramoliła. 2) ledwie się na konia wgramolił; przygramolić się do kogo. T III 415.
Przenośnie
  • [...] á ieżeli záś przedcię grámolisz się do służby Bożey iákokolwiek, uczyń w-przepáści uniżoności twoiey, Akt pokory, ześ niegodzien tey łáski Bożey, áby cię Bog do niebá przeznáczył, á czyń ten Akt, ile rázy, tá frásobliwa myśl przyidzie, á obaczysz, że weyrzy ná cię P. IEZUS.MłodzKaz II, 276
  • [...] dusza cierpi potyszke gdy się od Boga gramoli [...].Zbornik1767 17v