Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BACIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bacik
D.   bacika
C.   bacikowi
B. uż. nżyw.   bacik
Ms.   baciku
liczba mnoga
M. uż. nosob.   baciki
Znaczenia
»łódka, szalupa«
  • – Łódź/ łódka máła/ wiélka/ dłubána/ szyta/ barká/ bat/ bacik/ łozá. Nauicula, nauigiolum [...] Scapha [...] Phasellus [...]. Kn 367.
  • – A gdysmy pod niektory máły wysep przypłynęli/ ktory zowią Klaudá/ ledwiesmy mogli bacik zátrzymáć. BG Dz 27, 16.
  • – A gdy żeglarze myślili z okrętu uciec/ y spuścili bacik ná morze/ chcąc rzekomo od przodku okrętu zárzucáć kotwice/ Rzekł Páweł Setnikowi y żołnierzom: Jesli ci nie zostáną w okręcie/ wy záchowáni być nie możecie. Tedy żołnierze obcięli powrozy u baciká y dopuścili mu odpáść. BG Dz 27, 30-32.
  • – Lodz/ łodká máłá/ bárrká [!]/ bácik. SzyrDict 134.
  • – Przy onym okręcie/ w ktorym on iáchał/ był ná zádzi uwiązány bacik ieden mały ná powrozie. StarKaz II, 47.
  • – Nie wielki ale piekny Ogrod y Kanały na ktorych Baciki ładne były. SobTDzien 8.
  • – Dnia 8. ejusdem, resolwował się Krol I. M. iść przez Dzwinę do Nieprzyiacielá, y znim się męsko y adważnie [!] potkác, á lubo przez wszystkie dni od przybycia Krolá I. M. wielkie Grzmoty, Deszcze y Szturmy pánowáli, iednák Krol I. M. trzymał się raz záwziętey u siebie resolucyey, y kázał się Wojsku ruszáć do Rzeki Dzwiny po cichu, á Piechotę ordinował áby do Batow y Promow wnocy wsiadáli y czekáli ná Ordináns, á máłęmu Bacikowi kázał się zátrzymác dla Osoby swoiey. RelRyg 1 nlb.
  • Bacik. kleines Boot, ein Nachen. nacelle, ésquif. T III 17.