Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*MIERZCHAĆ

czas. niewł. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *MIERZCHAĆ, *MIERZKAĆ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (mierzchać, mirzkać), Kn (mierzcha; pod: Wywodzą się ptacy), L (mierzka; XVII), SW (mierzchać, mierzkać)

Nienotowany w słownikach:
SXVI, T, SWil, SJP

Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
  mierzcha ||   mierzka
czas przeszły
  mierzchało ||   mierzkało
Znaczenia
»o dniu: kończyć się«
  • – Iuż też mierzkáło kiedy wysiádáli/ Y kiedy ná ląd szli z morskiego brodu. TasKochGoff 435.
  • – Wywodzą się ptacy [...] Transtulit eleganter auctor cantici Swita/ mierzcha. dicens Wywiodły się stáre látá. [...]. Kn 1342.
  • – W tych Jakutach od Maja począwszy do Septembra, mało co nocy, bo zawsze widno jak w dzień, nie znać kiedy świata, kiedy mierzcha. KamDŁużDiar 386.
  • – Swita, mierzká bieżą látá/ Ludzie młodo schodzą z świáta. JagPieś 168.
Przenośnie
  • [...] podobno też Setnik był człowiek niestáteczny, zárázem mu w głowie świtáło, mierzcháło, raz mu się zdáło záprosić Paná, i posłał starszynę Izráelską; záś mu się zdáło, nie prosić Páná [...].MłodzKaz II, 131
  • [...] Wielkanoc iest właśnie czás utrátnych, co się ná iutro nie oglądáią, czás zakonnikow niektorych, u ktorych, iák się zmierzchnie, ták też i w spiżárni mierzcha, nie mász nic [...].MłodzKaz III, 517-518