Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŚNIĆ SIĘ

czas. ndk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   śni się
lm 3. os.   śnią się
czas przeszły
lp m 3. os.   śnił się
czas zaprzeszły
lm nmos 3. os.   śniły się były
Znaczenia
»widzieć we śnie«
 • – Zaczym nie mogąc przez wiatru żeglować Ni jednym krokiem w drogę lawrować, Mając do spiących krajów okazyje Śliśmy, gdzie się śnią nocne fantazyje, I nie bawiąc się wszyscyśmy posnęli, A sen na oczy barzo smaczny wzięli [...]. BorzNaw 102.
 • – Táką czytam explikácyą snow niby Astronomiczną, z Majola niedawno wydáną, á kluczem do Kálenarza názwáną. Gdy Xiężyc iest w znáku Barana, á sni się płacz: iż znáczy kłotnie. BystrzInfAstrol VI, XXIII.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • śni się komuś sen (sz. zm.):
  • Die 20 Novembris. Sen mi się śnił, który że mię znacznie ucieszył, zdało mi się go tu opisać, na chwałę Bożą, a daj Boże na pożytek kogokolwiek czytającego lub słuchającego. MarkZap 102.
  • Sni mi się sen/ ich habe einen Traum [...]. DobrGram 499.
 • bodaj się coś nie śniło:
  • Boday się nié śnił/ [...] Ne in somnis quidem illum videam [...]. Kn 39.
  • Bodaj się były nie śniły owe chimery, dla których się w to weszło nieszczęście i z wolnego stało się największym niewolnikiem i mogąc cokolwiek w młodym dobrego jeszcze zażyć wieku, strawić go w większych niżeli piekielnych mękach! SobJListy 199.
 • bodaj się coś ani śniło:
  • – Piękne frukty/ śliczne owoce wydáie potępiona Schizmá wászá/ boday się áni śniłá. BirkRus 13.
Podhasła

ŚNIĆ SIĘ

czas. niewł. ndk
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  śnić się
czas teraźniejszy
  śni się
czas przeszły
  śniło się
Najwcześniejsze poświadczenie:
1614-1626
Znaczenia
1. »wydaje się we śnie«
 • – Sęnnik/ ktoremu się często co znácznego śni/ ábo ktory sny swe rad powiáda. Kn 987.
 • – Sni mi się/ śniło mi się co/ o czym. Somnio aliquid: somnio mortuum esse me, aliquem: somnio de aliquo. [...] Pięknie mi się śni. [...] Sni mi się plugáwié [...] In somnus Venerea patior [...]. Kn 1035.
 • – Zuzannie Wawrzyncza Kolki Małzonce a Siestrze Iana Komonieczkiego rodzoney wtey ze Wsi mieskaiącey sniło sie po dwa razy przestrzegaiąc aby ten Obraz do Koscioła dano, bo iak nie bedzie dany Dom ten zgore. KomonDziej 159v.
 • – Pospolita tez tá chorobá młodym, gdy w głębokim śnie pod się pusczáią, álbo też gdy się im śni, że na dworze to odpráwuią. CompMed 364.
 • Śni się im [melancholikom] często o pogrzebách, o trupách, o grobách, że po nich chodzą, y z umárłemi gádáią. CompMed 701.
 • – Ná ostátek pochodzą sny z tąd, iż imaginátywa ludzka iest to potencya niewolna: więc być musi iż obrazki obiektow te álbo inne bardziey w mozg wpoione, reprezentuią się, determinuią potencyą, ze poymuie żyiącym sposobem te obrazki: á zátym y o tych obiektach snić się musi. Czasem nie do rzeczy, y bez wszelkiey konsekwencyi, dla pomieszania niestosuiących się do iedney rzeczy tych obrazkow. BystrzInfAstrol VI, XXII.
 • – Zapomniy złości Saula, y niech ci się nie śni Więcey o tym, coś cierpiał DAWIDZIE niewinny [...]. DrużZbiór 21.
 • – Sni mi się. es traumet mir. je songe; je rève; j'ai, je fais un songe; je fais des rèves. § co gdy mu się śniło; o tym tobie się śniło; pięknie, plugawie mi się śniło. nic mi się nie śniło. es hat mir nichts getraumet. je n'ai rien songé. T III 2096.
 • – [...] iáko się też y Piotrowi tráfiło kiedy go Anioł z więzienia Herodowego wyzwolił, o czym w dzieiách Apostolskich, gdzie był zá mocną stráżą, y nie rozumiał áby z więzienia wyszedł, ále że mu się śniło. TylkStrom 92.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • bodaj się o czymś ani śniło:
  • – Bezecny dwór, bodaj się o nim ani śniło; Niechaj się nim zabawia, komu zginąć miło. Jam raz zginął: tak mucha więźnie w pajęczynie, Tak sikora na lepie, tak mysz w łapce ginie. SzymSiel 121.
2. »marzy się«
 • – Wielmozny Mnie wielce Pci Panie y Bracie Kochany To cokolwiek WM mMPan naibarzey w listach Swych urges, upewniam ze etiam te Silente mam tak w pamieci ze o tym myslę samym, o tym mi się sni, o tym mowię piszę, nakoniec hoc unum ago zebym usłuzył WM m MPanu. OpalKListy 60.
 • – To iáko iest Tyrańska rzecz, niech káżdy osądzi, gdy z myśli iuż spráwowáć się każą. Niedostáie ieszcze, żeby oto co się komu śni, y tym podobne imaginaria mándátámi nákrywano. LubJMan 89.
 • – Precz z tąd muzyka, y vcieszne Piesni Niechay odobrey mysli mi się nie sni [...]. PotPer 19v.
 • – Kiedy Noe z Korobiá puścił ná świát kruká: Dotąd mieyscá, áż znaydzie, dotąd siadłá szuka, Iáko z wiezienia z oney uwolniony cieśni Rad swobodzie niech mu się o Korabiu nie śni. PotPocz 133.
 • – Na gwarancyą Moskiewską odpowiadam: naprzod, że W. Pan za pozwolenienm iego toto caelo erras in supposito, nazywaiąc Gwarancyą, o ktorey się nigdy nie śniło Rzeptey, ani iey potrzebowała na traktacie Anni 1717. KonSRoz 48.
Związki frazeologiczne

 • komuś się o czymś nie śni:
 • »ktoś wcale o czymś nie myśli«
  • – Bo gdy się Ludziom na wszytkiem, powodzi, O Bogu się im y o votach nie sni, Ktore slubili, pod czas iakiey ciesni. PotSyl 76-77.
Użycia metajęzykowe
 • - Impersonalia per se dicuntur, quae usitate in prima & secunda persona non leguntur; [...] cujusmodi sunt apud Polonos: boli mię, chmura się, ćmi się, dnieie, dostáie mi, godzi się, dzieie się, grzmi, márznie, márzy mi się, mierzcha się, mieszka mi się, mrze, mży się, śni mi się, zależy & his similia. WojnaInst 93