Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BACZMAGA
rzecz
ż
, BACZMAG
rzecz
m

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (baczmag), L (baczmag; XVII), SWil (baczmag), SW (baczmag, baczmaga)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M. m   baczmag
ż   baczmaga
liczba mnoga
M. m albo ż uż. nosob.   baczmagi
D. ż   baczmag
B. m albo ż uż. nosob.   baczmagi
Ms. m albo ż   baczmagach
Etymologia
tur. bašmak 'but, pantofel, obuwie'
Znaczenia
»rodzaj buta z cholewką pochodzącego z Turcji«
 • Baczmaga Cothurnus. LodDict 4.
 • – Drabanci zaś bez płaszczów [...] w sukniskach ladajakich, [...] w bóciech kowanych albo baczmagach. NiemPam 16.
 • – Obowie pospolite żony z mężmi máią/ Ktore tám [w Turcji] ich ięzykiem Báczmag názywáią. PaszkMrDzieje 122.
 • – Niemasz pokory [...] Jako mowię, ledwie że się człowiek z tym nie rodzi, Ba najdzie czasem i żaka, co w baczmagach chodzi. Kłapa jak na postawnikach, chodząc po Kościele: Dyabeł to, nie świec urobił, mogę to rzec śmiele. SejmPiek 30.
 • – Vsárzowi ná koniu ciżma/ Kozakowi bot/ Aydukowi trzewik/ Burkowniczkowi baćzmágá Co komu właśnie służy, niech tego zażywá. ŻabFor C2v.
 • – Albo też kiedy niema iácháć w drogę Báczmági wdziewa sudánne ná nogę. KochProżnLir 51.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • baczmagi tureckie:
  • Baczmag Tureckich zołtych par siedm. ArchRadziw 1638 ArchRadziw 46, 16.
  • Baczmagi Tureckie Żołte z Kapciami. ArchRadziw 1638 79/1, 73.
 • baczmagi węgierskie:
  • – Trzy pary Baczmag Węgierskich srebre[m] Haftowane. ArchRadziw 1638 78, 68.
 • baczmagi wołoskie:
  • – Dwie parze Baczmag Wołoskich. ArchRadziw 1638 78, 68.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • – Ná krotkie nogi wysokie báczmági. RysProv Fv.