Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

TRZECI

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Związki frazeologiczne

  • trzeci habit:
  • »trzeci zakon«
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • – Gość częsty i długi/ rychło się sprzykrzy. Gość i rybá trzéciego dniá précz/ nie wart/ cuchnié. KnAd 265.
Podhasła

TRZECIA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1638
Znaczenia
»po trzecie«
  • – [...] iest ábowiem zwyczay idących do ciał Swiętych nápomináć Stárszemu Pieczárnemu: pierwsza/ áby się iáko w sámym niebie przystoynie/ y z wielkim Ciał świętych vszánowániem záchowáli: druga/ áby wchodząc mowili: SWIĘCI OYCOWIE PIECZARSCY, MODLCIE SIĘ ZA NAMI. trzećia/ áby nic od Ciał świętych nie bráli [...]. KalCuda 179.