Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ABRENUNCJACJA

rzecz.
ż
Warianty fonetyczne: ABRENUNCJACJA, ABRENUNCJATA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1641-1653
Formy gramatyczne
lp M.   abrenuncjacja
D.   abrenuncjaty
B.   abrenuncjacją
N.   abrenuncjacją
Ms.   abrenuncjacji
Etymologia
łac. abrenuntiatio
Znaczenia
»zrzeczenie się czego, np. majątku, tytułu«
  • – Consilium takie wzgledem Wuiowizny uczynic abrenunciatią, ktorą ia mea ex parte uczynię na tę Iurydykę wNakle przy sprawie iakiey ktora się tę succesią odprawować będzie. OpalKListy 360.
  • – Trzeba tedy a predko o abrenuncyacy myslic do ktorey wten czasby przystampic kiedy ia do Kowla około Gromlic na Lublin poiadę to iest in fine Ianuary. OpalKListy 403.
  • – Znosić się tedy trzeba ze mną WMMP-u interim: bo Wolę wtym tam Trybunale uczynić abrenuncyacyą kendy spraw wiecey Nieboszczykowskich agitowało się, a to dla tego ut citius Creditoribus innotescat ta Abrenuncyacia, a consequenter y my wpokoiu moglismy zostawac. OpalKListy 403.
  • – Z Piotrkowa (kendym ziachał dla Pani Starosciny Nakielskiey y oraz uczynienia abrenunciaty cum bono złaski Bozey effectu) ozywam się WMmMP-u. OpalKListy 456.
  • – To napisawszy Ultimum e[st] quod plus quam peto, abys WM m MPan przes ktorego sprawnego Komornika podał do Grodow Podgorskich, ten extract Abrenunciaty moiey oraz y zSwoią Abren[uncjacyją] aby nas daremnie nie turbowano prawem. OpalKListy 459.
  • – Nawet że Jagiełłowie pisali się Haeredes respektem Litwy, Rusi, y Prus, tedy y tego Tytułu Zygmont August Jagiełłowicz uczynił ná Seymie Anni 1564, abrenuncyacyą [...]. ChmielAteny II 374.
Odsyłacze