Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PALIUSZ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   paliusz
B. uż. nżyw.   paliusz
N.   paliuszem
liczba mnoga
M.   paliusze
Etymologia
łac. pallium 'grecki płaszcz'
Znaczenia
»płaszcz albo część stroju arcybiskupa w kształcie wyszywanej wełnianej wstęgi«
  • – Fryderyk insułę [!] Biskupią y Kardynalskim Paliiuszem był znakomity. MikSil 200.
  • – Ten Uryel Fryderykowi Krolewicowi 1494 palliusz Arcybiskupi włożył. NiesKor II 260.
  • PALIUSZ stroy Arcybiskupi [...] Paliusze te są robione z wełny dwóch Jagniąt ktore zákonnice S. Agnieszki w Rzymie co rok oddaią we mszy pod czas Agnus Dei odbieraią ie dway Kanonicy kościoła y oddaią w ręce Poddyakonow Papieskich á ci maią staranie o Ich pasieniu swoich czasow strzyżenia. DanKolaDyk II, 325-326.
  • – Dany bywá Palliusz ten Patryarchom, Arcybiskupom, Metropolitanom y niektorym Biskupom. ChmielAteny II 149.
  • – Piękne szkárłaty, świętne Palliusze, Infuły z złotem potraciły polor. DrużZbiór 431.
  • – Po 7 Arcybiskupach Krakowski osmy Lambert Zula zaniedbał po Palliusz do Rzymu posłać. ŁubHist 171.