Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RZODKWIANY

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy gramatyczne
lp M. m   rzodkwiany
ż   rzodkwiana
n   rzodkwiane
D. m   rzodkwianego
ż   rzodkwianej
n   rzodkwianego
C. n   rzodkwianemu
N. m   rzodkwianym
Ms. m   rzodkwianej
lm M. nmos   rzodkwiane
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Ná niektorych mieyscách sieią ná Zimę márchew y rzodkiew/ ktora potym prędzey ná Wiosnę vroście: bo marchwiáne y rzodkwiáne nasienie nie zmárznie w ziemi. ZawacGosp Dij.
  • Rzodkwiány/ Rhaphaninus: rhaphaninum oleum. [...] sed incertum de vtro rhaphani genere loquatur. [...] simili raphano [...] oleum rhaphaninum. Kn 972.
  • Rzodkwiany. Rettig-de raifort, qui concerne la raifort. T III 1979.
  • – Aloe z sokiem rzodkwiánym zmieszáne wpuszczamy w ucho. CompMed 52.
  • – Szorboch álbo szkorbut leczy/ wziąwszy nasienia Rzodkwiánego co namieley vtłuczonego trzy części Oleiu z Siarki iednę część/ Oleiu Lubczykowego trzy części. SyrZiel 244.
  • – Komuby włosy z brody lázły, ábo nie rychło rosły/ ábo nigdy/ dobrze sokiem tego ziela/ a z oleykiem z żołtkow iáiecznych/ ábo z Kleszczowiny/ ábo z Rzotkwiánym/ ábo z Sycyońskim stárym y dawnym/ ábo z Sábinowym/ nácieráć mieysca gołe/ y włosámi obnáżone. SyrZiel 369.
  • – W pęchyrzu boleści uśmierza/ ktore bywáią podczás z cięszkim pusczániem moczu/ Kopr włoski/ Opich/ Rutá/ serduszká w Rzotkwiáney náci/ Poley, káżdego po gárści wziąwszy[...] SyrZiel 385.
  • – Liścia/ té wszystkié/ Rzotkwiánemu podobnego/ ostrokosmátego/ iedno szérszégo. SyrZiel 1041.