Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

POGŁOS

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L, SWil, SW, SJP (w innym znaczeniu)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1681
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pogłos
B. uż. nżyw.   pogłos
liczba mnoga
D.   pogłosów
Znaczenia
»wieść«
  • – Taka tedy rada staneła aby go kiedy do pokoiu Swego zwabiła, wtenczas kiedy mąz zmysliwszy sobie drogę y pogłos odiazdu rzuciwszy, miał na zasadce na niego czuwac y uchwyciwszy go potym z nim, co by mu Się zdało robił. HistŚwież 22.
  • – W roku 1500 na Moskwę z ludźmi wyprawiony, tyle postrachem samym sprawił, że na pogłos przybycia iego, Dymitr syn Kniazia Moskiewskiego z woyskiem swoim nazad do Moskwy odciągnął. NiesKor II 482.
  • – [...] wtym gruchnie pogłos, ze Getowie Macedonią plondruią w obłowie. ChrośKon 80.
  • – Tym czasem puściemy pogłos, iákobyś iuż odiáchał, á przez ten miesiąc dobrze się rachuy twoiem sumnieniem, á upatruy przed kimbyś się miał Spowiedáć, będziesz kommunikowáć w nászey Káplicy, á potym z błogosłáwieństwe[m] Boskie[m] odie(ź)dźiesz, TylkStrom 73-74.
Znaczenia niepewne
:
  • – Chodziłby zá mną właśnie iák memoryiał, áby go wytykano: tego to Christus uzdrowił, temu dobrze uczynił; niechcę tákich pogłosow, tákiey pochwały, [...]. MłodzKaz II/ 162.
  • – Bá i to samo wielki cud bogáctwá mieć, á bydź człowiekiem, bo to częściey się chudemu páchołkowi tráfi, że zásłuży ná pogłos: Ey człowiek ci to: niżeli Workowemu Pánu. MłodzKaz I/ 377.
Odsyłacze