Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WOŁOSKI

przym. od
  *WOŁOCH
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1621
Formy gramatyczne
lp M. ż   wołoska
D. m   wołoskiego
Ms. ż   wołoskiej
lm M. nmos   woloskie
D.   wołoskich
B. nmos   wołoskie
Ms.   wołoskich
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – W tureckich traktaciech żadnego bezpieczeństwa Ojczyzny widzieć się nie mogło, i owszem, przy zwątleniu przymierza starego o wołoskiej ziemi baczyła się z prywatnej chciwości niezbędnej dana okazyja. OssZPam 98.
 • – Gdyby iaki zmiennik teraz stanął a miał przynamniey ieden paszport od Wezera ktorego po Arabsku/ y od Wołoskiego Hospodara gleycik iaki/ porwalibyście się y do tego/ iako do Oyca. BirkRus 16.
 • – Szukał iey [śmierci] w Tatarskich, w Wołoskich Multańskich, Węgierskich [...] Panstwach. PasPam 206v.
 • – Wprzod brano Obozy Wołoskie y Multanskie. PasPam 246.
 • – Urzędy ziemie wołoskiej Duchowieństwo 1. Arcybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej ziemie. Tytuł jego taki: Miłością Bożą archybiskup i metropolit soczawski i wszytkiej Ziemi Mołdawskiej, egzarcha S. S. Konstantynopolskiego tronu. CosHistCzam 296-297.
 • – Urzędy ziemie wołoskiej [...] Armasz wielki, ciemnice pod jego rządem. On egzekwuje śmierci przez dywan nakazane. Chorągwie, buńczuki pod jego staraniem. CosHistCzam 301.
 • – Iunii wyjechałem z Warszawy aż do Krzemienia akkompaniowany jp. staroście żmujdzkiemu, z którym były trzy wołoskie chorągwie. ZawiszaPam 100.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • baczmagi wołoskie:
 • »BACZMAGA, BACZMAG«
 • charcica wołoska:
  • – Bitka Charcica Płowa Wołoska. ArchRadziw 380, 6.
 • wołoska czupryna:
  • – A oto pyszny generalstwa, pułkownictwa, rotmistrzostwa predykament, jedna bez kary licencyja i szarpanina, szacowny towarzystwa przywilej, sama wołoska czupryna [...], stempel za pasem, cybuch za kołnierzem albo ruchawe morzysko i gryzienie, szarawary pohane, haust bezmierny, brawura i grube znaczą obyczaje. MałpaCzłow 283.
 • szeląg wołoski (sz. zm.):
  • – Te wołoskie Szelągi Siła Bardzo narobiły depauperacyiey desperacyiey y Srogiego Zaboystwa między Ludzmi. PasPam 187.
  • – Przez Inwencyią niektorych Subiektow Polskich Szelągi Wołoskie wprowadzono do Polski [...] za ktorą niecnotę niegodni się ci Inwentowie Tytułować Imięniem Narodu Polskiego y znaczny Bogu muszą oddawać Rachunek. PasPam 187.