Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PAMIĘTNE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   pamiętne
D.   pamiętnego
N.   pamiętnym
Znaczenia
1. »coś, co jest pamiętane a. pomaga w pamiętaniu czego«
  • Pámiętné/ Mnemosynon. Kn 664.
  • – Popisuię się/ Zálecam się/ Chéłpię się/ Pámiętnego co uczynić/ Pokázuię się 1. Kn 776.
  • – Lubo wpolu znowu OParlisię Mocno Iednak Ich powtornie spędzono ystego placu zatrzecim Razem wlesię OParlisię ydawalimnaszem dobre pamiętne. PoczOdlPam 37.
  • Pamiętne;/ dáć komu Pámiętne [...] Memoryalik. ErnHand 163.
2. »rodaj opłaty sądowej, za którą sędzia zobowiązany był pamiętać wyrok«
  • – Sędziemu podárék/ zapłátá. In Constitutionibus Regn. Pámiętne Cześne. Kn 986.
  • Quo intuitu sumy za pretensje aktora w procederze prawnym wyrażonej, 100 000 zł pol., a z wpiśnym i pamiętnym una cum lucris do skarbu naszego exolutis in universum computando [wraz z opłatami ... wpłaconymi w sumie] 110 000 zł pol. na wszelkich majętnościach i dobrach obżałowanych, do prawa nie stawających IchMciów, leżących, ruchomych, ubique locorum będących przysądzamy. MatDiar I, 673.