Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JEŃSTWO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: JEŃSTWO, JĘSTWO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (jeństwo, jęcstwo, jęctwo, jęcwo, jęstwo), SXVI, Kn, T, L (jeństwo, jęctwo), SWil, SW (jeństwo, jeńctwo, jęctwo, jęćstwo, jęstwo, imaństwo), SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   jeństwo
N.   jeństwem
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • Jeństwo/ vide Poymánie/ Niéwola. Kn 246.
  • – Niéwola/ niéwolstwo/ ięństwo. Seruitus, [...] Seruitium, [...] Seruitio aliquem premere. Exire seruitio. Genitus in seruitio. [...] in conditione seruili. Seruitudo, [...] seruitutem [...] i. animae marsupium seu scrinium appellat, eo quòd sit quidam veluti carcer animi non sinens eum liberè loqui, et ea quae sentit depromere [?]. Eritudo Festo seruitudo, ab hero, quam vocem inquit Scaliger. veteres non aspirabant, vt nec Graeci antiquam vocem [...]. Seruientia, [...] Famulatus miser, [...] Famulatus grauis, [...] Famulitas [...], vicinum Poymánie. Item v. Przymuszenie. Kn 539.
  • – Poymánie/ ięństwo. Captiuitas, [...] vide Niéwola. Kn 808.
  • – poymanie/ ięstwo/ Captiuitas, pagawimas. SzyrDict 341.
  • – Torun Kwidzyn Rogozno y Elbląg postawią Jenstwem Synow Sarmackich DrobOpow 81.
  • Jeństwo, poymánie, niewola. Kriegs-Gefangenschaft gehörig. captivité; la prison. T III 487.