Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RUMINOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVII-XVIII, XVI bez cyt.), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  ruminować
czas teraźniejszy
lp 1. os.   ruminuję
2. os.   ruminujesz
3. os.   ruminuje
lm 3. os.   ruminują
czas przeszły
lp m 3. os.   ruminował
lm mos 3. os.   ruminowali
czas przyszły złożony
lp m 1. os.   ruminować będę
imiesłów współczesny
  ruminując
Znaczenia
»rozważać, rozmyślać, zastanawiać się nad czym«
Rekcja: co

 • ~ [...] widząc ochotne y chćiwe wszystko woysko/ disponowáli [hetmani] sobie y ruminowáli szyk woyská/ y rząd iutrzeyszy. SzembRelWej A3.
 • ~ Y toć wielka/ że wziął z sobą Seyn pod Smolensk sto ośmdziesiąt tysięcy woyská/ dział sto y trzydzieści/ prochu áż ná zbyt/ żywności wszelákiey/ y ták sobie ruminował/ że tu będę leżał długo/ bo mam wszytko/ á skoro mi nie stánie czego/ dodádzą mi z Stolice/ á Krol Polski pobywszy trochę zá látá/ ná zimę odiedzie. NowinyMosk D3v.
 • – Ci záś ktorzy ie im dáią/ niech sobie to dobrze ruminuią/ co mowi Swięty Hieronim: Rzeczy ubogich dáć nieubogim/ iest część świętokradztwá. KalCuda 123.
 • – [...] gdy ná W. X. M. potomka poglądam, często z uciechą on wierszyk sobie ruminuię. iáko [...] Nigdy lękliwego nie spłodzą Orłowie gołębiá. KalCuda c.
 • – Większe ktoś sobie nieszczęście być ruminuie. Czekáwszy długoletnie po miłych potomkách pociechy/ y iuż tylko ią w domowych podwoiách tylko co nie przywitawszy/ witáć ią ná márách; y tákiey doznáwáć/ ktora záprzęga áffekt Rodzicielski/ w żal serdeczny/ y folgi ná moment po zgubionym potomku vczynić sercu Rodzicielskie[m]u boleiącemu nie pozwalá. WojszOr 344.
 • – A gdy sobie ruminował [Haman] w głowie/ iż powoli mogł mándaty krolewskie rozesłáć/ w ták długim czásie po wszytkim Páństwie/ áby dniá iednego náznáczonego wszytkie wybito Zydy. StarKaz II, 237.
 • ~ Podtákową biesiádę y wesołe cyrkuły. IAN patrzy w sercu swoim ruminuie myśląc z sobą z [!] iáko wielcy Pánowie/ bá y krolowie podczas w punkt sa posłuszni muzykom/ gdy ták wyskákuią iáko im gráią! BanHist 33.
 • – IAN iednák począł bárziey się niż wczorá wymáwiáć ruminuiąc to w sobie/ nie mam zapráwdę iść poco; widziałem ko niec tey dobrey myśli wczorayszey. BanHist 38.
 • – WESRZODE Ruminowáć będę post 40dniowy y pokutę Páná CHrystusową z bestiámi ná puszczy; y wezmę ná siebie osobę pokutuiącego/ y oraz pomyślać będę/ o godnych owocach pokuty świętey/ iáko pokutowáł Zbawiciel nasz/ náteyże puszczy osobliwie 40. Dni przez post modły y milczenie. BanHist 101-102.
 • ~ A gdy go Iudász przedáwał ták tanie/ boleiąc ruminował w sercu swoim. BanHist 155.
 • – Niszczą umyślnie ludzi, wojsko suszą, Że swej imprezie snadź wygodzić tuszą. Już się w przewrotnym oświadczył sumnieniu, Choćby nie został kamień na kamieniu. W Polszcze tak wolność ruminować trzeba: Oszukacie się, inszy order z nieba, Winniśmy Bogu, każdy grzeszny i ja, Większa moc Boża niż wasza furyja. UtŚwięc 81.
 • – Ani tákiey mogą doyść rády potępieni: Aby kiedy mogli bydź z piekłá wybáwieni: Bo y oni, y męki w piekle sporządzone Trwáć wiecznie będą Boskim Dekretem stwierdzone. Zkąd káżdy może w głowie sobie ruminowáć, Iák nam ostrożnie trzebá w życiu postępowáć Względem Sądu, ábyśmy mogli vyść przyszłego Gniewu, á po Práwicy stać SYNA BOŻEGO. DamKuligKról 58.
 • ~ Więcey popráwy życia, áni dla cierpienia Mąk cięszkich, áni będzie grzechow odpuszczenia. Ani tákiey mogą doyść rády potępieni: Aby kiedy mogli bydź z piekłá wybáwieni: Bo y oni, y męki w piekle sporządzone Trwáć wiecznie będą Boskim Dekretem stwierdzone. Zkąd káżdy może w głowie sobie ruminowáć, Iák nam ostrożnie trzebá w życiu postępowáć Względem Sądu, abyśmy mogli vyść przyszłego Gniewu, á po Práwicy stać SYNA BOŻEGO. DamKuligKról 58.
 • – Co rożumiecie, ieżeli sobie tám nie ruminowáł tego y owego Pąn miły Iowisz, że go nie náżywam z Łácińská Iupiter. AndPiekBoh 81.
 • – B. Stánęłá naypierwey Azya większa, że czterdziestą y cztermá Provinciámi swymi. T. Pewnie z tymi Provinciámi, ktore leżą między Indus et Tigris, rzekámi. Potym snać nástępowáłá Azya mnieysza, Afriká, Europá, Proszę gdy te Provincye czyniły wizytę Wmści, co ná mieyscu ich ná on czás zostawáło B. Zostawáły grunty ich własne, fundámenty ich własne, ná ktore wracáły się práwie w oczemgnieniu, ruminuiąc káżda z nich, niewypowiedziáne możności moie, y potęgi męstwá moiego. AndPiekBoh 137.
 • – Ich ci też to professia ruminowáć, z kąd co pochodzi y co w sobie záwiera, z podziwienia urodziłá się Philosophia y to miłe philosophowánie. AndPiekBoh 161.
 • – Dziś czasu ni do poselstw, ni do rozhoworu Nie było, bo Włoch siedział w domu ku wieczoru. Włoszka tez, choć z klockami plątała korony, Ruminuje, imprezę z ktorej zacząć strony. O tej i w nocy myśli - gdy nie śpi - fabryce, Jakoby swego męża wywrocić na nice. KorczWiz 33.
 • – Głupi frycu co z prętká porwáwszy ná wędę, Otym myślisz, to mowisz, ták ią, ták ią będę. Swą potyczkę, iey proźbę w głowie ruminuiesz, Vstá piersi swey Dámy w swych myślách cukruiesz. GorzWol 62-63.
 • – Przyznam się W. Panu, że y mnie ta prożna myśl przypadła była, iak się też Seym przyszły zkończy? ruminuiąc wiele, chciałem sobie przypomnieć, kto też naypierwszy unus contradicens Seym zerwał? KonSRoz 2.
 • ~ [...] RUMINER se dit figurément de la réfléxion qu'on fait sur ses premiéres pensées. Recogitare, (o, as, avi, atum.) act. acc. Aliquid retractare animo. Cic. RUMINOWAC rozważać sobie w reflexyi. DanKolaDyk II, 464.
 • Ruminuię sobie co w głowie. etwas in den Gedancken haben, bey sich überlegen, einer Sache nachdencken. rouler, ruminer qu. ch en son esprit; rèver à qu. ch; agiter qu. ch en soi memê. T III 1941.