Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PŁATOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI, Kn, T

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  płatować
czas teraźniejszy
lp 3. os.   płatuje
czas przyszły złożony
lp m 3. os.   będzie płatował
zneut 3. os.   będzie płatować
Znaczenia
»płacić zobowiązania, uiszczać należności; wypłacać czynsz, procent, prowizję itp.«
  • – Za ty pieniadzie kupił frater Sigismundus u Piotra Brega krove za zlotich pięcz, a szosty zlothy witracił na poziwanie tey krowy, ktora krowe Piotr Brzeg bedzie miał przy sobie i bedzie platował od niey na kaszdy rok zloty, tho iest od od tego przislego S. Michała w tim roku, asz do drugiego, przicim beł Kusz Iedzrey i reczil zań; a yesly by, uchoway Bosze, na the krowe iakiey przigody, tedi ma nastawic tey Kascze Frasunkownie krowe, ktora by tich pieniedzi stala zlo. 6. KsKasUl I, 312.
  • Eodem anno 17 Aprilis, Iędrey Kusz nastawił krowe, ktora osaczowano flor. 5, od ktorey krowy ma platowacz od tego S. Michala in anno isto usque ad annum futurum, ktory przypada in anno 1617, po flor. 1, gr. 10, za co recził Klimek Ceklasz. KsKasUl I, 312.
  • Eodem anno die 29 Martii przistawilem druga krove, za ktoram dał flor. 5 Ziemianinowy Casprowy, ktora krowę przi nim ostawuie, y ma plathowacz od tey krowi od tego S. Michała w tim roku, asz do drugiego in anno 1617 ma iey dać gr. 40, za co reczil Voyczech Putho . KsKasUl I, 312.
  • Eodem anno die 28 May Czekliarz Klimunt tey Katarzynie Fraszonkownie przistawił krowę, za ktorą krowe dał frater Sigismundus flor. 5, ktorą [!] krowa ostaie przi nim, a ma yei plathowacz na ten rok gr. 40, potim ma placic po zlothemu rok od roku, poczawszy od roku 1617, asz do inszi, za co reczil Tomek Krotky . KsKasUl I, 313.
  • Item eodem anno die 5 Augusti Puto voit krowe druga przistawił teize Fraszonkownie Katarzinie za zlotich piecz, od ktorei tho krowi bedzie plathować na drugi S. Mihał w roku przisli a v drugim roku złothi, za czo reczeł Simek Machaik. KsKasUl I, 313.
  • – Blasey Kuczon nastawil ialowicze, ktora czielna in an. 1619, za flor. 4, od ktorei ma plathowacz po zlothemu in an. 1620. KsKasUl I, 314.
  • – [...] Przychodu i rozchodu z sobą nie rachuje [marnotrawca], W długi się rad zaciąga i od nich płatuje [...]. ZbierDrużWir I 59.