Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ROZPROŚCIĆ SIĘ

czas. dk
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
czas przeszły
lp ż 3. os.   rozprościła się
Znaczenia
»stać się prostym jak poprzednio, powrócić do pozycji prostej«
  • – Tę gdy ujrzał IEzus/ záwołał jey do siebie/ y rzekł jey: Niewiásto uwolnionaś od niemocy twoiey. Y włożył ná nię ręce. A zárázem rozprościłá się/ y chwaliłá Bogá. BG Łk XIII, 12-14.
Odsyłacze