Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ROZPRASZCZAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp 3. os. rozpraszcza  
rozpraszczając  
Znaczenia
»czynić prostym, rozginać, wyciągać wyprostowując«
Rekcja: co

  • – Członki pokurczone rozpraszcza/ [wódka z trzebuli]. SyrZiel 1195.
  • – Pokurczoym y pokrzywionym z prędkiego przypadku/ z ługiem go dáiąc pić/ dobrze czyni rozprasczáiąc ie. SyrZiel 189.
  • – Kurcze/ y członkow pokrzywienie rozprascza y leczy [tatarak]/ też wodę piiąc/ y vłomności náparzáiąc . SyrZiel 20.
  • – Niedbáłá oná [Pomona] o lás/ y rzeki niiákie/ Wsi lubiłá/ á sády rodzáyne wszelákie. Przetoż w ręku nie oszczep stalony nosiełá/ Ale krzywy noż/ ktorym ráz drzewá czyściełá/ Obrzynáiąc gáłązki/ po nich rozproszone: Drugi/ szczepiąc látorośl/ zá skory przerżnione. Sokiem ich/ wychowáńce obce/ obżywiáłá. A żeby/ y w prágnieniu onych rátowáłá/ Rozpraszczáiąc ogonki drobne v korzenia/ Ciekącą im dawáłá wodą odwilżenia. OvOtwWPrzem 589-590.