Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ROZPRAWOWANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   rozprawowania
Ms.   rozprawowaniu
Znaczenia
1. »rozmowa, dyskusja«
  • – Iákoż y ten Krezus nie zádługo doznał odmiennego szczęścia. Bo poráżony potym od Krolá Cyrusá y poimány. A co gorszego/ ná stos drew był włożony ku spaleniu. Tám wspomniawszy ná mowę Solonowę: Krzyknął głosem wielkim: O Solonie/ Solonie. Co vsłyszawszy Cyrus/ pytał kogoby to wspominał: A wziąwszy wiádomość dostáteczną od niego o Solonie/ y rozpráwowániu iego z nim: nie kazał go palić. Przeto żaden nie ma názbyt dufáć szczęściu swemu: Bo wiele z tąd y z owąd ná człowieká przypáść może: y wnet z bogátego vczynić gołotę. BudnyBPow 46.
2. »rozpuszczanie«
  • – Przyrodzenie. Oleśnik/ iáko Dioscorides, Galenus, Egineta, y ini Ziołopisowie stárodawni piszą/ iest przyrodzenia w trzecim stopniu rozgrzewáiącego/ á we wtorym wysuszáiącego. Korzeń iego naczęściey do lekarstw wchodzi/ máiąc moc rospráwowánia/ rozgrzewánia/ trawienia/ y otwieránia. Nasienie tákże iego rozgrzewa y wysusza/ ktore do niektorych lekarstw wchodzi/ ále nie ták często/ iáko korzenie. Naci niekiedy do kąpiele y do nápárzenia vżywamy. Kwiát żadnego vżytku nie iest. SyrZiel 23-24.