Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DORĘCZE
rzecz
n
, DORĘCZ
rzecz
ż

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (doręcze), Kn (doręcze, doręcz), T (doręcze, doręcz), L (doręcze, doręcz; XVI, XVIII), SWil (doręcze), SW (doręcze, doręcz), SJP (doręcze)

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M. ż   doręcz
n   doręcze
Ms. n   doręczu
Znaczenia
»miejsce tuż obok«
  • – Dołękę czégo mam/ ábo nié mam/ etc. Est mihi eius copia [...]. vide Doręcz. Kn 134.
  • Doręcz/ doręcze/ Copia auxilii, consilii [...] ad manum est aliquid. Kn 138.
  • – *Doręcz, f. *Doręcze. Dorędzie. Bereitschaft, fast nur in folgender Redens-Art. apareil, prépartif, ce mot n'est presque usité que dans l'expression suivante. T III 255.
Podhasła

NA DORĘCZU

w funkcji przysłówka

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1621-1643
Znaczenia
»przy sobie, pod ręką; w gotowości«
  • – Wystáwiam co/ kładę ná widoku/ ná doręczu. Propono vexillum [...] Propono signum pugnae [...]. Kn 1335.
  • – Gotowo/ Parate [...] In procinctu stare [...] vide Ná doręczu. Kn 205.
  • Ná doręczu/ ná dorędziu/ pogotowiu. [...] In promptu aliquid habeo vel pono [...] Ad manum habeo aliquid [...] In procinctu [...]. Kn 442.
  • – Po gotowiu. v. Ná doręczu. Kn 753.
  • AVOIR en main [...] MIEĆ w ręku mieć pod ręką ná doręczu w mocy [...] Mám ná doręczu pogotowiu człeka wyśmienitego, y bardzo przywiązanego do usług twoich [...]. DanKolaDyk II, 220.
  • – *na doręczu; na dorędziu; pogotowiu. in Bereitschaft; bey der Hand. à main; en main; à portée; à la main. T III 255.
Odsyłacze