Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ROZPRAWIENIE SIĘ

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1625
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   rozprawienia się
Znaczenia
1. »wytłumaczenie się, usprawiedliwienie się, złożenie zeznań; poddanie się jurysdykcji sądu«
  • – Pierwsza sprawa - Była sprawa przełożona przed Wielebnego O. Przeora, na ten czas będącego w Kasinie, strony Agnieszki Wrzecionkowey, ktora podupadszy z Kazimirzem Popławskiem, oboie ze wsi uciekli. Wielebny O. Przeor nakazał sądowi, aby o nich staranie mieli y onych poimali do rozpravięnia się, naybardziey samę, a to ztey miary, ze powiadano, zeby y dziecię zatraczyc miała. KsKasUl I, 369.
2. »pożegnanie się z kimś«
  • – Myśmy z książęciem jmcią zostali w Warszawie dla rozprawienia się z naszemi żonami. Tamżeśmy obiad jedli: książę we dworze swym; a ja z żoną, z ks. sekretarzem wielkim i drugą dobrą kompanią u jmci pana marszałka nadwornego litewskiego Wesiołowskiego. Po obiedzie żonę przeprawiwszy przez Wisłę i tam się z nią pożegnawszy, która jechała w swą drogę do Prenny, a jam się wrócił do Warszawy. PacOb 9.