Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

NAŚRÓD

przyim.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: NAŚRÓD, NAŚRZÓD
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (na śrzód; korpus), L (na śród, na śrzód; pod: śrzod; XVI), SWil (na śród; pod: śród), SW (naśród)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
  naśród ||   naśrzód
Znaczenia
1. w odniesieniu do miejsca »pośrodku«
  • – Wziął on [Tryton] trąbę dziuráwą ná szerz zákręconą [...] Trąbę/ ktora skoro w się powietrza nábráłá/ Ná śrzod Morzá po wszytkich stronách záhuczáłá [...]. OvOtwWPrzem 21.
  • – Jeden szlachcic zawiski, będąc zgoła łysem, Spuszczał zboże do Gdańska i bawił się flisem. A gdy sroga powstała naśród Wisły trwoga, Wszyscy się wpław gotują. PotFrasz4Kuk I 421-422.
  • – Sernik ná vstroniu, álboná srzod podworzá, ná słupách ma bydź postánowiony [...]. HaurEk 23.
  • – Sąd ninieyszy, wyrozumiawszy konfesaty Katarzyny Wnisiełczyny o kradziesz, iako sama zeznała, nakazał, aby iey na srod gruntu dano plag 100. KsKrowUl 643.
  • – Czytam, że święte pisma Efezyjan chwalą, Kiedy żartowne księgi naśród rynku palą [...]. PotFrasz2Kuk II 248.
  • – Nie skończywszy tańca jeszcze [Ezop] nie odprowadza na miejsce: Naśród izby mię odchodzi, aż mię kto inszy odwodzi. StanTrans 16.
  • – Już to śmierć w oczy zachodzi, kiedy spięte owe łodzi Na śród Wisły rozcinają, bo je kry mocno ściskają. StanTrans 95-96.
  • – Stał Kościoł ná środ Rynku nie z kámiennych ciosow, Nie z drzewá zamorskiego, ále z samych nosow, Ktore kiedyś u Galer, z przedniey miedzi lite, Ozdobą y obroną bywáły przybite [...]. PotPocz 86.
  • – Nie śmiał násrzod morza się puszczać kiedy wiatry gwałtownie wiały ná morzu. DanKolaDyk II, 571.
2. w odniesieniu do czasu »pośrodku«
  • Jahrmarckt fällt auf Mit-Fasten ein/ Jármárk przypáda ná śrzod Postu [...]. ErnHand 527.
Odsyłacze