Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

RABARBARUM

rzecz.
n
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: RABARBARUM, REUBARBARUM, REUMBARBARUM, RABARUM, REUBARBARUN
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (reubarbarum, rabarbarum), Kn (ra-barbarum, reubarbarum), T (rabarbarum, reubarbarun), L (rabarbarum, reubarbarum; bez cyt.), SWil (rabarbarum, reubarbarum), SW (rabarbarum, rumbarbarum)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   rabarbarum ||   reubarbarum ||   reumbarbarum ||   reubarbarun
D.   rabarbarum ||   reubarbarum
B.   rabarbarum ||   reubarbarum ||   reumbarbarum ||   rabarum
N.   rabarbarum
Ms.   rabarbarum
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • PetrSInst C2v.
 • Rá-bárbarum abo Réubárbarum. Rum Turéckie. [...] vide Rá-pontyk. Kn 905.
 • – Iesli nie [jest miłe naturze lekarstwo]/ iáko ágáryk/ áloes/ reumbárbárum/ sená/ obraca się/ iáko powinno było wywieść/ to iest flegmę/ cholerę/ y ktora przy krwi popráwić/ y zeyść się w ciele ná pokarm y vżytek iáki może. PetrJWod 12.
 • PetrJWod 38.
 • GuldOn 30.
 • Rabarbarum,Rheubarbe. KulUszDyk 161.
 • – Przeciwko suchotney febrze lub hektyce, weźmi pułłota drobno pokraianego Rhabarbarum, nalawszy pułkwarty wody wrzącey; nakrywszy postaw w ciepłym mieyscu przez dwie godziny. BeimJelMed 79.
 • Rabarbarum. Rhabarber. Rubarbe. T III 1819.
 • Reubarbarun. Rhabarber. rubarbe. T III 1846.
 • – Coż tedy? izali nie szydzilibyśmy z owego człowieka, ktoryby upornie utrzymywał, iż rabarbarum, ktore rośnie w Tartaryi wielkiej, lubo nieprzewiezione do Europy, purguie chorych w Paryżu, że kawa, ktorą Sułtan Turecki piie, pomaga do strawności y uwolnienia głowy od humorow obywatelom Warszawskim. Ta rzecz iednak podobnieysza do prawdy, bo y rabarbarum, y kawa maią moc czynienia tych skutkow, y odległość ich millionami mil mnieysza, od odległości komety od ziemi. BohJProg I 252.
 • – Y owszem wielu sie ná tę ckorobę uzdawiáią, záżywáiąc proszku z samego Rhabarbarum w Konfekcie Rożowym co dzien, dokłada się iednák żeby Rhabarbarum było práwdziwe, wielkie bowiem oszukánie bywa w niem [...]. CompMed 248.
 • – Item Rhabarbarum wyborne, iákimkolwiek sposobem záżywáne, skuteczne iest ná wszelkie áfekkcye wątroby, zkąd názywa się anima hepatis. PromMed 163.
 • SyrZiel 313.
 • VadeMed 87.