Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BEŁSKI

przym. od
  BEŁZ ['miasto']
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: BEŁSKI, BEŁZKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624
Formy gramatyczne
lp M. m   Bełski
n   bełzkie
D. n   bełskiego
C. m   bełskiemu
B. m nżyw   bełski
N. ż   bełzką
Ms. m   bełzkim
lm Ms.   bełskich
Znaczenia
»związany z Bełzem«
  • – Wziąwszy wiádomość od śpiegow swoich I. M. Pan Hetman w Niedzielę Swiąteczną/ iż się Tátárowie z Budziaku ruszyli/ y ná Orhiow przez Ziemię Wołoską do Państw Rzeczyposp. obroćili/ rozesłał zárázem Vniwersały po wszytkich Grodách Podolskich/ Ruskich/ Bełskich/ áż do Bieczá y Przemyślá/ ostrzegáiąc o niebespieczeństwie. Pogrom A2.
  • – Począł uciekac między Szałasy Woiewodztwa Bełskiego y Z tamtąd go wygnali. PasPam 244.
  • – Ten punkt służył tylko inter incolas reipublicae, a o saskich swywolach i excessach ani wzmianki uczyniono, jako to: a zabraniu skarbów i różnych depozytów przez saska licencya na Wiśniczu staroście sandomirskiem, w Zamościu wojewodzie bełskiemu i inszym wielom na różnych miejscach, o zrabowanie pułkownika Karczewskiego, tudzież rabunek miasta Zamościa, o popalenie miast i wsi różnym, a osobliwie pisarzowi koronnemu i inszym, o których czytaj wyżéj którym tylko za to na 5 lat owe spalone dobra od podatków uwolniono; o niezliczone pustoszenia i rabunki dworów w wielu miejscach szlacheckich, żadnéj satysfakcyi nie uczyniono. OtwFDzieje 313.
  • – RUSKIE XIĘSTWO má w sobie Woiewodztw 5. Ruskie, Podolskie, Wołyńskie, Bełzkie, Brácławskie. ChmielAteny II 290.
  • – KAZIMIERZ II. [...] Miał zá ſobą HELENĘ Mężycę porády, Usewołody Xiążęcia Bełsk[i]ego Corkę. ChmielAteny II 342.
  • – Kázimierz Wielki Krol Polski, Wołyń, Podole, Brzeście Litewskie, do Litwy ná ow czas náleżące do Polski armis przyłączył, á Ludwik Krol Trákt Bełski y Chełmski. ChmielAteny II 425.
  • – Osoby w stroiach rożnych narodow siedzące,żeby z daleka patrzącemu się zdawały iak żywe Tak podczas weſela IW. Imci Pana Stanisława Potockiego Starosty Halickiego teraz Woiewody Kiiowskiego z IW. Panną Maryanną Łaszczowną Woiewodzanką Bełzką w Lwowie w Pałacu na gorze wszystkie ulice lampami oliwnemi pięknie illuminowane były w nocy z perspektywą, iakom się napatrzył wyrostkiem będąc wtedy. ChmielAteny III 430.
  • – Woiewodztwa tego Stolica BEŁZ nad rzeką Bełzar między błotami. Ma Zamek na gorze, w ktorym przez lat wiele był Obráz Matki Nayss. ten sam, co iest w Częstochowie, dany przez Nicefora Cesarza Greckiego Karolowi Wielkiemu Cesarzowi, a od Karola dostał się Leonowi Xiążęciu Ruskiemu, a to za posiłki dane przeciw Saracenom; Leo zaś lokował go w Zami ku [!] Bełzkim, gdzie od Tatarow oblegaiących Bełz, wszyi postrzał odniosł, od strzały. ChmielAteny IV 344.
Podhasła

BEŁSKI
rzecz

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1626-1639
Znaczenia
nazwa osobowa »nazwisko«
  • Bełski nazywałsię mikołaj spiątku miasteczka w łęczycki zięmi miejski syn. [...] od roku 1600 Ligęza mikołaj wziął go beł do spraw swych przygliądania na Tribunalech zas od roku 1618 uczynieł go beł pisarzem w grodzie Biedzkim, będąc sąm starostą [...]. Przekliectwo Boże padło na tamtę Biedowską abo Biedzką sliachtę. TrepNekLib 26.
  • – Io MSC Pan Bełski prosił mię na zgodę z IoMSCią Panem Czernem Starostą Parnaskiem o defalkę kozubowską. PasPam 249.