Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYRZNIĘCIE

rzecz.
n
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, L, SWil


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wyrznięcie
D.   wyrznięcia
B.   wyrznięcie
Ms.   wyrznięciu
Znaczenia
1. »usunięcie czegoś za pomocą cięcia, wykrojenie, wycięcie, odcięcie«
  • Wyrznięcie, Wyrznienie, conf. Wyrzyn[anie] das Herausschneiden. découpement; l'action de lever une partie du milieu d'une chose avec un couteau. T III 2731.
  • – Mowi się, że iądrá nie są ták principálnemi, członkámi, iáko serce, y głowá, bo widziemy, że po wyrznięciu iąder ieszcze człowiek żyie, lecz po uciętey głowie, ábo po sercu wyiętym więcey nie widziemy áby człowiek żył. AlbSekr 77.
  • – Iáko się wzwyż námieniło, że ieżeli kámień będzie znáczny, y twárdy, żadne Medykámentá y naysekretnieysze skruszyć go nie mogą, ináczey pozbyć go trudno, tylko przez wyrznięcie [...]. CompMed 348.
  • – Kámień w pęcherzu zostáiący dziecinny, ieżeli za wczasu lubo przez Medykámentá, lubo przez wyrznięcie pozbyty nie będzie, zá czásem większy rośnie, y w dálszym wieku o śmierć przypráwi. CompMed 617.
2. »zagłębienie, szczelina powstałe w miejscu, gdzie coś wycięto, wykrojono«
  • – Tegoz powrocił Pan koniuszy Zabłocki z Nalibok ktury Iezdził po Okna do karety, Winne oraz 48 zawyrznięcie Herbu do Szklenic wypłacił. Nic nie winno w nalibokach. SapANot 235.
  • – TABLICA XII. Węgielnicá Płaská, należyta do Tablice Mierniczey, dla wymierzánia wszelkiey Długośći, bez Arythmetyczney operacyy Wyrznięćie, ktorym się Węgielnicá pomyka po Tablicy. SolGeom I 160a.
  • – Acz sposobniey będzie, ieżeli rurka wzdłuż przerznięta otworzystość swoię, á po bokach wyrznięcia gradusy naznaczone mieć będzie. SekrWyj 136.
3. »to, co wycięto,wykrojono z jakiejś całości«
  • – VVezmiy wyrznięcie żołte, włoż w materyą czerwoną, i znowu wyrznięcie czerwone włoz w materyą żołtą. SekrWyj 39-40.
Odsyłacze