Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYCINANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
lp M. wycinanie  
D. wycinania  
N. wycinaniem  
Ms. wycinaniu  
Znaczenia
1. »usuwanie czegoś za pomocą cięcia, wyrębywanie, wyrąb«
  • – Siekiera iednoręczna do wycinania chrostow, y lzeyszey roboty, pod literą q. NarArch 149.
  • – Druga zowie się straż (bo tę koniecznie Hetman porządek kocháiący ma záchowáć) to iest dozorcy álbo Nástawcy/ álbo Ostrzegácze/ ktorzy stawiáni bywáią/ dla vstrzeżenia koło Obozu/ áby w polách/ we zbożu/ we wsiách/ w rozbierániu płotow/ y budynkow/ w wycinániu pożytkowych drzew/ w szárpániu po drogách/ y żeby nie było nikomu szkody. FredKon 23.
  • – Stanąwszy osobiście przed prawem rugowem Bartłomiejem Majerskim wójtem jazowskim i przysiężnemi Franciszek Lorek zawołany do sądu, aby się sprawił i dał z siebie ekskuzę, co za potrzeba była wycinania lasu na koły. KsJaz 184.
  • Wycinanie. das Aushauen, Umhauen. l'action d'abatre, de couper; la coupe. T III 2663.
2. »wyodrębnianie czegoś z jakiejś całości, wykrajanie, wystrugiwanie, wyciosywanie«
  • – [...] aby za zbytnim obmyślawaniem żupników przez wielką liczbę wycinania bałwanów i brania rumów na miejscach niebezpiecznych ten skarb do zniszczenia nie przyszedł [...]. AktaKrak II/1 108.
3. »zagłębienie, szczelina powstałe w miejscu, gdzie coś wycięto, wykrojono«
  • – Popiąte: Według śladow náznáczonych rubryką, ponárzyna kárby piłką stolárską, y dłotem powycina gwinty głębokie ná poł torá calá álbo ná cal ieden, áby nieosłábiał wálec, y w prowádzeniu wody z dołu nie szwankował głębokim wycinániem. SolArch 152.
Znaczenia niepewne
1, 2 a. 3:
  • Wycinánie [...] Excisio. Kn 1299 [1307].
  • Wycinánie/ Excisio. Iszkirtimas. SzyrDict 494.