Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WDOWIEC

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI (korpus), Kn, L (XVII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
T (? )

Formy gramatyczne
lp M.   wdowiec
D.   wdowca
B.   wdowca
N.   wdowcem
W.   wdowcze
lm M.   wdowcowie
D.   wdowców
C.   wdowcom
B.   wdowców
N.   wdowcami
Znaczenia
»mężczyzna, którego żona umarła«
 • – [...] zastałem [...] Woiewodę Podlaskie[go] Woiewodę Rawskie[go] Kasztelana Kamienieckie[go] z wdowcow, zmłodziencow zas Mniszka starostę sanockie[go], stadnickie[go] [...]. OssŻyw 1v.
 • Wdowiéc/ Viduus vir [...]. Kn 1231.
 • – Chmielnicki zaś, sam żartując, radził, aby się JPan krakowski ożenił, tak jako on uczynił, bo prędzej będzie pokój taką rzeczą, bo i on, i ja będziemy tęsknili do żonek: i póki wdowcami będziemy, to raczej bojować będziemy niż w pokoju siedzieć. [1651] MalListy 340.
 • – [...] Sam P. Marszałek Nadworny przydał expresse haec verba ze Wdowca się boięmy by nas nie zraził [...]. OpalKListy 226.
 • – P. Podstoli Sendomirsky prosi mię poufale w liscie abysmy się zatrzymali zpostanowieniem Panny Siostry do Seimu. Obiecuie tak od P. Canclerza iako y inszych (formalia s[un]t) Tuzinami Młodziencow y Wdowcow. OpalKListy 332.
 • – Nie płacz już i ty, wdowcze utrapiony, Wszak wiesz, że choć tej postradałeś żony, Która tysiące inszych przechodziła, Śmiertelna była! MorszZWybór 247.
 • – [...] łácniey wdowkę skubnąć, i ukrzywdzić, niżeli wdowcá álbo męszczyznę. MłodzKaz I, 353.
 • – Niechay to wgłowę starem wdowcom wbije, Iako z młodymi, nadaią się fryie. PotSyl 32.
 • – Wprzod niż to skupiono Naprzeciwko domostwo, miewał skryte przeście Piwnicą, kiedy jeden to dwoje obeście Dziedzic miał w posessyjej. A była prywata Tego pewna, że też tam bywała owa ta (Jak rozumiesz), gdy wdowcem był, dla swej wygody. Do niej się więc stąd przekradał pod spody. KorczWiz 38.
 • – [...] Crass[us] y Iuliusz Zonetemi byli, a sam tylko Pompeiusz Wdowcem bezzennym zostawał. SzołHist 5.
 • – [...] ieszcze w nieostydło po Corce twoiey Łoznice, w szesc niedziel bezwstydny Wdowiec nową Połowice wprowadził. SzołHist 8.
 • – [...] zostawszy Wdowczem po Oswieczoney Iey Mosci Paniey Angeli Febroniey z Koniecpola [...] Krzystyne Komorowską, Małzonką otrzymał [...]. KomonDziej 144v.
 • – W Krolestwie Hiszpanskim wAsturij wdowiec ieden bardzo stary imieniem Arcadiusz poiął był panienkę Młodziuchną Rozalię imie niem, Ktorey pewny Kawaler młody Meliting imieniem przed tym gruchał [...]. HistŚwież 421.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Wdowiec z wdową/ rzadko dobrze z sobą. RysProv 84.
Przenośnie
 • [...] owi wszyscy co owo intratę, dochody, zbiory, sobie tylko biorą małżonkowie, á żenie tam tylko coś zostawią ná wstązki, Wdowcowie to przy żenie, á żoná wdowá, à viro divisa [...].MłodzKaz II, 65
 • Ięczy DAWID iák Gołąb dziki więc w Pustyni Gdy go Strzelec od pary smutnym Wdowcem czyni [...].DrużZbiór 31