Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PANTOMETR
rzecz
m
, PANTOMETRUM
rzecz
n

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1684
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D. m   pantometru
B. m uż. żyw.   pantometra
n   pantometrum
liczba mnoga
M. n   pantometra
Etymologia
z gr. pan+metron
Znaczenia
»przyrząd geodezyjny do pomiaru kątów«
  • – Záraz ná miejscu w polu Máppę z przyległościámi rysuie [instrument] dáleko doskonáley niż przez Planimetra y Pántometra. SolGeom II 8.
  • – Tá [tablica] bowiem rysuie záraz ná mieyscu figury ná kárcie, podobne figurom pomyślnym ná ziemi, dáleko doskonáley, niżeli Planimetra y sámo Pántometrum z igiełką mágnesową. SolGeom II 21.
  • – Tylko to przydawam, że się we trzech rzeczách Abrysowy Instrument, roźni od Pántometru. SolGeom III 170.
  • – Będziesz miał wágę doskonalszą, y wyśmienitą do ważenia spadu wody, nád insze ktorych oko Geometrow używa, Iakie są Planimetrá, Astrolábiá, Kwadránse, Kwádraty, Pántometrá, y tym podobne. SolArch 139.
  • – Ná wyszszym terminie osádziwszy ná lasce kwadrat Geometryczny, álbo Tablice mierniczą, álbo Astrolabium álbo Pantometrum, álbo iáki inszy Instrument[...] SolArch 140.