Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*BIZANCZYK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
liczba mnoga
M. uż. osob.   Bizanczykowie ||   Bizanczycy
Znaczenia
»mieszkaniec Bizancjum (?)«
  • Bizánczycy/ kuglarzom/ mietelnikom/ co się po powrozie z wysoka spusczaią/ co dziwy iakie czynią/ y kuglarstwa/ połowicę zysku do skárbu kazali dawać. PetrSEk 29.
  • Bizanczykowie/ w niedostátku pieniędzy/ pospolite gáie/ y święte mieyscá przedawáli/ pożytek przynoszące/ do pewnego czásu: á ktore pożytku nie czyniły/ wiecznością. PetrSEk 30-31.