Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AKWILIEŃSKI

przym. od
  AKWILEJA (AQUILEIA) 'miasto w pn. Włoszech'
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: AKWILIEŃSKI, AKWILEJEŃSKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
lp M. m   akwilieński ||   akwilejeński
Znaczenia
»związany z Akwileją, pochodzący z Akwilei«
  • – [...] lubo Paulus Aquilieński dáley przeciągnął Kronikę Eutropiusową, nie kłádzie Się przecię Páwłową, ále Eutropiusową. KalCuda d3.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • akwilieński patriarcha (sz. zm.):
    • Tandem verus et legitimus do liczby pierwszych czterech Patryarchow Computatur PATRYARCHA Wenecki olim Akwileieński po zburzeniu Akwilei Miasta Włoskiego do Wenecyi przeniesiony, iako w wielu czytam Autorach. ChmielAteny II 149.
    • – Oprocź Weneckiego, iest actu Akwileieński Patryarcha, ob rationes Statisticas et Spirituales utrzymany w Mieście Udyná, w Powiecie Forojulieńskim vulgò Jl Friuli do Wenetow náleżącym. ChmielAteny II 149.