Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYCINAĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, T, L (XVII-XVIII; XVI-XVII w in. zn.), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, SWil, SJP

Formy gramatyczne
bezokolicznik
  wycinać się
czas teraźniejszy
lp 3. os.   wycina się
lm 3. os.   wycinają się
czas przeszły
lp m 1. os.   wycinałem się
Znaczenia
1. »staczać z kimś walkę, pojedynek na białą broń; bić się, walczyć«
  • ~ Vpátruię z teyże Perspektiwy/ że Vnitskich Episkopow vitae praefidet Mars, bo powiáda na podpitku/ brodámi się wyćináią/ potężnieyszy niepotężnych opptimuią/ náieższáią/ do więźienia sadzáią/ w pasie rupturnym/ saluo honore Czerwonych słotych szukáią. MohLit 9.
  • ~ FERRAILLER, V. neut. (S'exercer continuellement à escrimer.) Rudibus pugnare, ou batuere. neut. Cicer. Plaut. USTAWICZNIE ná szpady ná szable się wycináć probować. DanKolaDyk II,23.
  • ~ O, śliczna Chlorydo! Gdyby to nowy jaki Rytygerus na ciebie, wieku naszego Wendę, uporczywe podnosił oręże, to by mi nie żal jechać do obozu, dopiero bym i siły, i serca spróbować umiał, dopiero bym się tak żwawo bił i wycinał, żebyś się nikomu, krom mnie samemu, nie dostała; albo bym też przy namiocie Twoim bezsenne odprawiał straże, ordynanse odbierał, raporty czynił, słuchał, we wszystkim nadskakiwał; ale teraz po co i dokąd, w pokoju z Chlorydą dotychczas będącemu, do obozu wyjeżdżać? ZatPrzydDoś 124.
2. »przebijać się, torować obie drogę, szczególnie przy użyciu białej broni«
  • ~ Z nim oyciec darmo dobry/ z sámą pánią młodą Máć k nim trzecia przestáią; wrzask/ trzask się roschodzi Broni szczęk/ pádáiacych ięk gęsto záchodzi: Kropi Beloná/ hoyną posoką podwoie Spyskłáne/ rozżarzáiąc rozsrożáłe boie. Phineus/ y z nim ini tysiącmi się miecą: Pociski iák grad z wierzchu ná iednego lecą. Ten okrom obu bokow/ krom oczu z vszomá/ Przyłożył się k filaru/ mocnemi plecomá. Ták tył wárowny máiąc/ sam k nim obrocony Wyćina się. Cháonski Molphiey z lewey strony Náćiera/ á Nábátski Etemon ná práwo. OvŻebrMet 109.
  • ~ Wycinam [...] wycinać się. sich durchhauen. se faire jour le sabre a la main. T III 2663.