Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ABSOLUT

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII), SWil, SW, SJP (w in. zn.)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T


Najwcześniejsze poświadczenie: 1701-1750
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   absolut
C.   absolutowi
N.   absolutem
liczba mnoga
D.   absolutów
B. uż. osob.   absolutów
Etymologia
z łac. absolutus 'doskonały, nieograniczony'
Znaczenia
»władca mający nieograniczoną, absolutną władzę; Bóg«
  • – Nawet u Samych Absolutow gdzie tylko in unius Gloriam et interesse bellatur przednieyszych Domow to naypiersze Gentile Decus, ze y w Woysku trzymaią wysokie szarze. RzewKor 21.
  • – Prawo, y Seym postanowiony, iest iedno, co Monarcha Absolut w swoich Panstwach postanawiaiący. JabłSkrup 59.
  • – [Azja] Monárchow ma sámych absolutow we wszystkim, wolnego Národu nie ma, ále cáła zupełnie pod iárzmem y niewolą ięczy. ŁubŚwiat 547.
  • – Wolno było Absolutowi Bogu dla prerogatywy Macierzyństwa przyszłego Chrystusa excypować NN. Maryą dekretem Swoim przedwiecznym od woli Adamowey przewiniaiącey. BystrzInfGeogr A4v.
  • – Chmielnicki znowu zrebellizował i przekupiwszy Tatarów [...] absolutem się Ukrainy uczynił. ŁubHist 88.
Odsyłacze