Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ZWIASTOWANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI (?), Kn, T, L (pod: hasłem zwiastować w cytacie), SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   zwiastowanie
D.   zwiastowania
Ms.   zwiastowaniu
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • Zwiástowánie Panny Máriey/ [...] in Canonibus SS. i. dies lati nuntij vulgò Annuntiatio, Nuntius Mariae caelitùs adueniens, allatus. [...]. Kn 1455.
  • – To chciał Anyoł Gabryel wyrazić przy zwiastowaniu swoim, onemi słowy mowiąc do Panny. KorRoz 76.
  • – Celestynki Zwiastowánia Panny MARYI fundowáne R. 1604. ChmielAteny II 769.
  • Zwiastowanie. Theol. die Berkündigung einer göttlichen Sache. Téol. anontiation. T III 3054.
  • Zwiastowanie Panny Maryi. die Berkündigung Mariä. l'Anontiation, fête de l'Anontiation. T III 3054.