Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ABSURD
rzecz
m
, ABSURDUM
rzecz
n

W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M. n   absurdum
D. n   absurdum
C. m   absurdowi
B. n   absurdum
N. m albo n   absurdem
liczba mnoga
M. n   absurda
D. n   absurda
B. n   absurda
Etymologia
łac. absurdum, lm absurda
Znaczenia
»niedorzeczność, nonsens«
  • – [Ojcowie Kościoła] będąc ulubionymi przyiaciołmi Bożymi/ bez wątpienia mieli Spiritum discretionis rozeznawać absurda od rzeczy istotney. MorochPar 202.
  • – Było w tym zwitku oprzechrczeniu się Krolewicza Jego Mści na Ruską wiarę y inych niemało absurda. ŻółkPocz 34.
  • – Ile do Absurdum iedenastego/ dwunastego/ y trzynastego: Mowiło sie ná przedźie dowodnie iuż y otym: że Duch S. Trzeći w porządku Boskich osob/ ile do bytnośći ich poczatkowey/ y názywa sie/ y iest. SmotApol 74.
  • – Zaczym ieśli to teraz w cerkwi za absurdum kładziesz, że się nie odprawują zapowiedzi, tedy musisz y koscioł Rzymski tymże absurdem pokryć, gdy onych nie zażywał. MohLit 175.
  • – Kościół Rzymski [...] takowemuż absurdowi [brakowi metryk ślubnych] podpadać musiał. MohLit 178.
  • – Powiem iakie z tąd absurda rostą. Gdy się prętko Synaczki zeni. OpalKSat 19.
  • – Aby tedy takowe na potym inconvenientia y absurda nie bywały, prohibitia na chłopy nasze promulgowana. SprawyCzerUl II, 403.
  • – Więc jakie w tym absurdum dalej idzie, przypatrzcie się WM. RespDuchCz II 233.