Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

LATERNICZKA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L (pod: laternia; XVII), SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SWil, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   laterniczka
liczba mnoga
D.   laterniczek
B.   laterniczki
Znaczenia
»narzędzie pszczelarskie służące do podkurzania uli, podkurzacz«
  • – Piłkę máłą, siekierę, toporek, motykę, piesznią, noż vlowy dobry, láterniczká też, álbo ráczey kádzilniczká bláchowa, w káædey pásiece ma bydź, dla wykurzánia pczół z ulów, y dla okurzánia sámego siebie: á kiedy siłá ulow, że kilká pásiecznikow ná roienie bydz musi, tedy y láterniczek kilká do iedney pásieki się zeydzie; ktore iednak z pásieki nigdziey wynoszone bydź nie máią: y ten pásiecznik, ktory insze rzeczy ma w poruczeniu; ma mieć y te láterniczki, álbo kádzilniczki. OstrorNauka B.
Odsyłacze