Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARABOLA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: PARABOLA, PARABOŁA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (paraboła), T (parabola), L (parabola; XIX), SWil (parabola), SW (parabola, paraboła), SJP (parabola)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   parabola
D.   paraboli
C.   paraboli
B.   parabolę ||   parabołę
Ms.   paraboli
liczba mnoga
M.   parabole
Znaczenia
1. »figura geometryczna«
  • Párábolę [...] przemienić w Tryánguł. SolGeom I 219.
  • – W Páráboli FEC, zrysuy tryánguł FEC. SolGeom I 219.
  • – Będziesz miał tryánguł CEL, rowny Páráboli. SolGeom I 219.
  • – WSzytkie Párábole ziákiegokolwiek Konusá wycięte, są sobie podobne: y otwieráią się według odległości centrá odbicia od wierzchu Páráboli. SolGeom I 277.
  • Párábola: [...] Liniia, y figura okrągłáwa, rożna od cyrkułu, y od Owaty. SolGeom I 5.
2. »figura retoryczna«
  • – Lacinąś tylko mądry/ á błazen po Polsku. Tę wszędy párábołę dwor w ogon cáłuie PosTabBad A3/ 13.
  • – Kiedy uważymy owę párábolę Páńską o dziesiąciu sługách/ ktorym do hándlowánia dał dziesięć tálentow pieniędzy. StarKaz 394.
  • Tandem irrepsit in censuram mowy jmp. wojewody wileńskiego, ażeby parabola słów w jej minionych elecidetur, obiecując królowi jm., że ta iactantia na to wynidzie, na co sześcioletnie spiski, za które ciż ichm. ledwie nie na klęczkach majestatem w. k. m. deprecabantur. SarPam 193.