Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PARABOLICZNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 1683
Formy gramatyczne
lp D. m   parabolicznego
B. ż   paraboliczną
Znaczenia
»odnoszący się do paraboli, krzywej płaskiej«
  • – Ściánę krzyżową DZ páráboliczną, ználezioną w Nauce poprzedzaiącey 87. wstaw Párábolę. SolGeom I 153.
  • – W Konusie prostym [...] ściáná przecięciá párábolicznego [...] ták się ma do bázy [...] iáko ściáná przednia [...] do ściány krzyżowej. SolGeom I 276.