Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

WYRZEZANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (hasło kanoniczne), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   wyrzezanie
B.   wyrzezanie
N.   wyrzezaniem
Znaczenia
»wycięty, wyryty na czymś rysunek, ornament; rzeźba«
  • – By cię snadź nie zelżył ten co cię słucha: á nie sławá twojá zostáłáby ná tobie. Tákie jest jábłko złote z wyrzezániem śrebrnym/ tákieć jest słowo do rzecży powiedziáne. BG Prz 10-12.
  • – Konterfet/ odmálowánie/ wyrzezánie czego z wyzerunku. Ectypum, exemplum. Iżwayzdas/ iżspaudimas/ iżżiminimas/ iżżinklinimas. SzyrDict 119.
  • – Cháldáyskie tłumáczenie pomienione słowá czyta: Vt sculpturam annuli, Położ mię mowi ná sercu twoim, iáko wysztychowánie, wyrzezánie, poprostu iáko herbik pierzcionká twoiego. MłodzKaz II, 255.