Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARADOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1735-1736
Formy gramatyczne
lm 3. os. paradują  
lm mos 3. os. paradowali  
Znaczenia
»przechadzać się, defilować w celu wzbudzenia podziwu, brać udział w uroczystej defiladzie«
  • – In cirkulo Rynku dlá pogotowanych ná fáierwerk struktur, paradowáć te Regimenty nie mogły. GazPol 1735/ 47, 3.
  • – Przy koniu iego [posła] idąc páradowali z Jánczarkámi iednakowemi [piesi Turcy]. MerkHist 8/ 595.
  • – Wiele tákich Rodzicow, ktorzy mizernie chodzą, iedzą, paráduią, máiąc Fortunę, áby ią Dzieciom zostawili, álbo Sukcessorom. ChmielAteny I 510.
Podhasła

PARADUJĄCY


im. przym. czyn.

Formy gramatyczne
lp M. m paradujący  
lm M. nmos paradujące  
Najwcześniejsze poświadczenie:
1735-1736
Znaczenia
»biorący udział w uroczystej defiladzie«
  • Paraduiące [...] Regimenty [...] Salwę dawały. GazPol 1736/ 86, 7..
  • – Katedrá iego [biskupa wołoskiego] bywáła w serecie [...] teráz w Bakowie, zkąd nihil, praetertitulum reportat, proprio sumptu paráduiący. ChmielAteny II 392.