Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ADRIATYCKI

przym. od
  ADRIATYK
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVIII)

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SW, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp D. n   adriatyckiego
B. n   adriatyckie
Ms. n   adriatyckim
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Podhasła

ADRIATYCKI


Najwcześniejsze poświadczenie:
1613
Znaczenia
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • Morze Adriatyckie (sz. zm.):
 • »Adriatyk«
  • – Roście [drzewko kaparowe] ná ostrowiech morzá Adryatyckiego. SyrZiel 869.
  • A gdy przyszłá noc czternasta/ á mysmy się błąkáli po morzu Adriátyckim/ około połnocy zdáło się żeglárzom/ iż się im okázowáłá niektora krájiná. BG Ap 27, 27.
  • – Brundusium zas iest Miasto obszerne y obronne, od starodawnych Kretensow do Włoch zabiegłych, nad Samym brzegiem Morza Adryatyckiego załozone. SzołHist 14v.
  • – Z inszey strony mamy przestrogę/ że o tym Turcy myślą/ żeby Okrętámi y Gálerámi swoiemi/ co po rożnych Portách w Dálmácyey máią/ weszcie do morzá Adryátyckiego záwárli. MerkHist 146.
  • – ILLIRICUM [...] kráina dawnych czasow obszerná od Arsii rzeki pográniczney włoskiey po nád Adryatyckie Morze leżąca. ChmielAteny II 434.
Odsyłacze