Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARADYS

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: *PARADYS, PARADYŻ, *PARADZISZ, *PARADYSZ, PARADYZ
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (Paradyz, Paradyż), L (Paradys; w in. zn.), SW (Paradys, Paradyz, Paradyż), SJP (Paradyz, Paradyż)

Nienotowany w słownikach:
SStp (- ), Kn (- ), T (- ), SWil (Paradys , w in. zn.)

Formy gramatyczne
lp M.   Paradys ||   Paradysz ||   Paradzisz
D.   Paradyzu
N.   Paradyżem
Ms.   Paradysu
Etymologia
wł. paradiso, z gr. parádeisos
Znaczenia
 bibl.  »raj, Eden, ogód rozkoszy«
  • – Niektorzy chcą, że się Paradys rościągał szeroko, po Armeniey, Syriey, Arabiey, y daleko na wschod słonca: to iest áż do pomienioney rzeki Phison. DembWyw 37.
  • – Z tych mowię słow Prorockich łácno się doráchowáć/ co on Párádyżem ábo Ráiem zowie. DembWyw 38.
  • – Ták y sam Pan Chrystus to słowo Paradisus, zá Poradzież ábo Arystokrátycką Monárchią rozumiał, kiedy łotrowi ná krzyżu [...] Odpowiedział Dziś zemną będziesz w Paradysu. DembWyw 39-40.
  • – Rzecze Naświętsza Pánná: Syn moy iutro odda się tobie wszytkiego/ y mnie z sobą/ y to co ma známi niebieski Páradysz. OkolNiebo 64.
  • – W záchwyceniu do niebá widywáłá często [Margareta] świętą Máryą Mágdálenę u nog Páná Chrystusowych/ ábo ná progu Párádyzu niebieskiego/ ábo między Anyołámi rozmáwiáiącą z Pánem Chrystusem. OkolNiebo 64.
  • – O Bogu y duchownych rzeczach [...] Pielgrzymowanie/ Parádzisz/ fr. Paradis Piekło/ fr. Enferne Czyściec. PolPar 169.
Odsyłacze