Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ALEMANI

rzecz.
mos
blp
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1746
Formy gramatyczne
lm M.   Alemani
D.   Alemanów
N.   Alemanami
Znaczenia
»germański związek plemienny z okresu wczesnego średniowiecza; mieszkańcy Alemanii«
  • – RZYM ták wspaniały Gentium Domina, był z Paná sługą, y niewolnikiem, nie ráz będąc dobyty szturmem, y cale zruynowány od Gotow, Wizy‑Gotow, Wandalow, Ostro‑Gotow, Normannow, Gallow, Alemannow, Herulow, Hiszpanow pod Atalusem Genserikiem, Totylą, pod Robertem Lewiskardem, zá Károla V. Cesarza przez Woyska Heretyckie [...]. ChmielAteny II 101.
  • – Tacitus ieszcze mniema, że Germani z tąd rzeczeni, że ich germen nie zkąd inąd powstało, tylko z ich własney Ziemi, będąc tam urodzonemi Patriotami nie zászłemi Inwázorámi. Zowią się Synonimicè, to ieſt innym terminem Alemanni, to ieſt Nobiles. ChmielAteny II 216.
  • – BURGUNDIONES ludzie byli Sarmackie, blisko Wenedow (nie Wenetow) gdzie dziś Pomerani, nie daleko Wisły, ci rugowani będąc przez Gotow y Herulow, nowych szukali osiedlisk dla siebie, między Alemanami temi, co są między Alpes gorami y Moguncyą Miastem osiedli. ChmielAteny IV 129.
  • – Ci też Alani y koło Hercynskiego osiedli w Niemczech lasu y nazwani są Alemani, iako probuie Karion w Kronice swoiey, w Herbie zażywali kota. ChmielAteny IV 321.
  • Alemannow iako y Frankow Valerius Probus pokonał cztery kroć stotysięcy położywszy trupem, Alemanow herb był Lew czasow dawnych. ChmielAteny IV 321.