Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

AUSTRIACKI

przym. od
  AUSTRIA
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
T, L (pod: Austrya; XVIII), SWil, SW (pod: arcyksiążę), SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn


Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy gramatyczne
lp M. m   austriacki
n   austriackie
D. m   austriackiego
ż   austriackiej
n   austriackiego
B. m nżyw   austriacki
n   austriackie
N. ż   austriacką
n   austriackim
Ms. ż   austriackiej
lm D.   austriackich
Znaczenia
»pochodzący z Austrii, charakterystyczny dla niej«
 • – Poznał te przebiegi/ y záskoki śmierci/ Maximilian z Austriackiey Liniey Imienia tego pierwszy Cesarz. WojszOr 109.
 • – Że by korona z głowy posteritatis [potomstwa] iego niezchodziła iako w Austryiackiey Familiey. PasPam 247.
 • – Z ciężkiey bloccady Miástoś wyswobodził Austryackiego Sąsiedztwá Stołeczne. ChrośTrąba A3.
 • – Potym druga dyfferencya miedzy Rychardem krolem Angielskim y Leopoldem ArcyXiązęciem Austryackim, respektem Stancyi Z ktorey herb austryacki Zrzucono Zaszła była Przez co y Leopold R 1192 nazad Z woyskiem Swoim poszedł. IntrHist 76.
 • – [Sulejman] nie tylko przerzeczonego Zapolia koronował, ale tez poniewaz się Ferdynand przeciwko tey tak niesłuszney transakcyi protestował (jakoż musiał) tedy na granice niemiecki Zaszedszy, R 1529 wieden miasto Rezydencyalne Austryackie obległ. IntrHist 115.
 • – Rudolph IV przezwiskiem Habspurgius, wakuiące na ow czas Austryackie y Szwabskie krolestwa, Swoim dwiema Synom Alberto Et Rudolpho oddał. IntrHist 191.
 • – W WYZSZYCH Niemcach Są te PaństwÁ Arcy-Xięstwo Austryackie, Sryria[!], Karintya, Karniola, Moráwskie Margrabstwo od Moráwy rzeki názwane. ChmielAteny II 218.
 • – Ieſt tam y Pałác piękney struktury Arcy Xiążąt Austryackich. ChmielAteny II 226.
 • – Podczas wesela, teraźniejszego Nayiaśnieyszego Elektora AUGUSTA III. Krola Polskiego z Nayjaśnieyszą ARcy-Xiężniczką Austryacką Krolową Naszą, mnostwo wielkie Jeleniow umyślnie w Elbę rzekę napędzono. ChmielAteny II 237.
 • Austryacki. Oestreichisch. d'autriche, autrichien. T III 14.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • austryjacki dom:
  • – Albertus I Syn Rudolpha Habspurczyka, od ktorego teraznieyszy ArcyXiązęta domu Austryackiego pochodzą. IntrHist 192.
  • – Jakże Karol V Rządy y Zycie swoje Zakonczył. [...] Ferdynandowi I Bratu Zdał Cesarstwo, Philippowi II Synowi Swemu resztę państw Zlecił, y oddał od tego czasu dom Austryacki dzielił się w linią Ferdynanda y karola; podczas abdykacyi Stanom imperyi remonstrował, Ze Za panowania Swego 7 razy we Włoszech [...] bywał. IntrHist 234-235.
  • – HELWECYA albo SZWAYCZARY , teráz Rzecz‑Pospolita, długa ná mil 60. Niemieckich, szeroka ná mil 80, Ta Helwecya dawnych czasow parierowáła Domowi Austryackiemu, lecz podtym Dominium maiąc się zá oppressam, wybiła się. ChmielAteny II 230.
Podhasła

AUSTRIACKI


Najwcześniejsze poświadczenie:
1670
Znaczenia
składnik nazwy osobowej »przydomek władców«
 • – Drugie specimen w liście żeby nie licentiował Zygmunta trzeciego do małzeństwa z Konstantią Austriacką, siostrą Anny, pierwszej żony jego rodzoną. PotWoj Vv.
 • – [...] Ferdynand Austrijacki pretensyi Swojey przeciwko temuz tak młodemu krolewicowi przynaglał [...]. IntrHist 116.