Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARCIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne
lp M. parcie  
C. parciu  
B. parcie  
N. parciem  
lm M. parcia  
B. parcia  
N. parciami  
Znaczenia
»kłucie, ucisk«
  • – Pleurze/ y w piersiach párciu. Tákże Kłociu w bokách pod żebry/ [...] Komonicá [...] iest lekárstwem. SyrZiel 516.
  • – Tu moiá przeciwko Wm. M. Pánu propensio gromádnymi się sprzyiaiących áffektow okoliła parciami. PisMów I II, 378.
  • – Przypadáią też pod czás przed Pároxysmem womity, párcia, rozdymánie {objawy epilepsji]. CompMed 108-109.
  • Iliaca passio, Párcie, álbo bol bárdzo cięszki w kiszkách cieńszych z womitámi przydáiący się. CompMed 14.
  • – Naprzod bol w boku lewym álbo w práwym z kłociem z párciem. CompMed 156.
  • – Gorączká wolnieysza, párcie y bol w boku nie ták dokuczáiący [objawy nieprawdziwej pleury]. CompMed 156.
  • – Koliczny záś [ból] niestáteczny iest, raz w tym, drugi raz w owym mieyscu párcie, y bole spráwuiący. CompMed 207.
  • – NA KOLKI Albo párcia w boku. Weźmi kieliszek gorzałki, wpuść do niey kwaśney wodki [...] dáy wypić. VadeMed 89.