Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARENCZNIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1649
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   parencznik
Znaczenia
»osoba więziona za kogo innego jako poręczenie jego obecności w oznaczonym terminie, zakładnik«
  • – Ale tákich bárzo máło/ żeby to towárzysz zá towárzyszá/ przyiáciel zá przyiacielá dał się wsádzić na gárdło [...] Ten nic nie winien/ ieno że zá mnie siedzi iáko párencznik. StarKaz 316-317.