Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*LAMENTOWAĆ SIĘ

czas. ndk
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   lamentuje się
czas przeszły
lp m 3. os.   lamentował się
Znaczenia
1. »rozpaczać«
  • Lámentuie się Ieremiasz Prorok [...] ábowiem onę Stárodawną ozdobę Synágogá Zydowska utráciłá [...]. BirkNiedz 163.
2. »uskarżać się«
Rekcja: na kogo, na co || zd.

  • – Gdy się przed nią [Margaretą] lámentował ieden Kápłan/ że nie gotował się ná Kazánie/ á kazano kázáć/ widziáłá rękę nád głową iego w iásności/ ktora mu błogosłáwiłá: y odpráwił kazánie/ gdzie wielu pobudził do płáczu. OkolNiebo 64.
  • – [...] słusznie się P. lámentuie ná nich/ iż od ktorych naywiększą wdzięczność miał vznać/ áż żaden z nich nieukazał się od Páná ziomkámi y krwią iego będąc/ ieno sam ieden Sámárytan. StarKaz 344.