Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PONIEWIERANIE

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L


Najwcześniejsze poświadczenie: 0
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   poniewierania
B.   poniewieranie
N.   poniewieraniem
liczba mnoga
B.   poniewierania
Znaczenia
1. »tułaczka, wałęsanie się«
  • – Zá mord brátá rodzonego, Phokusá, karał Bog Peleusá, y szkodą w bydle, y dálszym poniewierániem. OvOtwWPrzem 448 marg.
  • – Tá [tęcza] przywziąwszy ná się osobę Beroi, żony Doryklá Thráckiego, wmieszáłá się między białegłowy Troiáńskie, smutne z śmierci Anchizesá: y z ták długiego po morzu poniewieránia, rádziłá im, áby podpaliły okręty mężow swoich: dla tego, áby iuż żeglugi, y poniewieránia się zániechawszy, miásto nowe budowáli w Sycyliey. OvOtwWPrzem 560.
  • Sanctus Theodoretus vważaiąc te słowá Apostołá świętego mowi/ poki powiáda Páweł święty wyliczał trudy swoie zá Chrystusá poniesione/ głod/ prágnienie/ nágość/ y policzkowánie/ poniewieránie się vstáwne/ y pracą ciężką dla nábycia sztuki chlebá/ poty nie mowił/ że cierpi prześládowánie iákie zá Chrystusá. StarKaz II, 139.
  • – [...] czym się podrożny umacnia, ze się na dzdze, pluskoty, upały poniewierania odwaza. SekrWyj 24.
2. »dręczenie, maltretowanie kogo, złe obchodzenie się z kim«
  • – Nie dziwuję-ż ja się tedy, Że scholastyk - takie biedy Przeczuwając - tak oporem, Jak wół idzie, gdy z toporem Rzeźnik nad nim wywija. Otóż za to scholastyków Słuszna mieć za męczenników Już tu czyściec wytrzymali Ale bracia będą brali Na przedpieklu digneris. Tu ci by nie było z drogi, Gdyby w purpurowe togi Scholastyków obwijano Zmarłych, jak kiedyś widziano W niebie Urowieckiego. Azaż to poniewieranie Za krzyż ciężki im nie stanie? Lecz żeby do końca trwali, A z krzyża się nie zrywali, Daj im, Boże, cierpliwość! MelScholBar II 762-763.